№ 514-ЧМИ / 04.10.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Видин за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

№ 513-ЧМИ / 02.10.2016

ОТНОСНО : Анулиране на разписка с входящ номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване.

№ 512-ЧМИ / 02.10.2016

ОТНОСНО : Обявяване на избран кмет в частични избори за кмет на кметство с. Капитановци, общ. Видин на 02 октомври 2016 г.

№ 511-ЧМИ / 02.10.2016

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Видин

№ 510 - ЧМИ / 02.10.2016

ОТНОСНО : Обявяване край на изборния ден в кметство с. Капитановци, общ. Видин

№ 509-ЧМИ / 02.10.2016

ОТНОСНО : Жалба от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на ПП “Българска социалистическа партия”.

№ 508 - ЧМИ / 29.09.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ за частичен избор за кмет на кметство с. Капитановци на 02 октомври 2016 г.

№ 507-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници от политическа партия “ГЕРБ” за частичен избор за кмет на кметство с. Капитановци на 02 октомври 2016 г.

№ 506-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Определяне първоначален час за застъпване на охрана на изборните помещения на СИК и помещенията на ПСИК от служителите на МВР след получаване на изборните книжа и материали от членовете на СИК и ПСИК на 01.10.2016 г. (денят преди изборите за кмет на с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.), както и охрана след приключване на изборния ден.

№ 505-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Придвижване на представителите на секционните избирателни комисии от с. Капитановци, община Видин до ОИК – Видин с протоколите за установяване резултатите от гласуването, бюлетините, изборните книжа и материали след отчитането на резултата от тях при провеждането на частичен избор за кмет на с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 504-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Печати на СИК при провеждането на частичен избор за кмет на с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 503-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Определяне на окончателен маршрут за разнасяне на изборните книжа и материали в с. Капитановци, община Видин при провеждането на частичен избор за кмет на с. Капитановци, община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 502-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция за произвеждане на изборите за кмет на кметство с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 501-ЧМИ / 27.09.2016

ОТНОСНО : Регистриране на застъпници от местна коалиция “НАДЕЖДА” (“Реформаторски блок”, “Български Демократичен Център” и “Национално движение за стабилност и възход”).

№ 500 - ЧМИ / 22.09.2016

ОТНОСНО : Жалба от Лъчезар Сергеев Предоев – упълномощен представител на ПП “Българска социалистическа партия”

№ 499-ЧМИ / 20.09.2016

ОТНОСНО : Провеждане на обучение на секционните избирателни комисии при провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 498-ЧМИ / 20.09.2016

ОТНОСНО : Упълномощаване на членове на ОИК – Видин за приемане на бюлетините и изборните книжа за район 0509 – Видин при провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г. и за осъществяване на контрол при транспортирането и доставката им.

№ 497-ЧМИ / 20.09.2016

ОТНОСНО : Формиране на единна номерация на подвижните избирателни секции на територията на община Видин и назначаване на членовете на подвижни секционни избирателни комисии, както и утвърждаване списъка с резервните членове на ПСИК в община Видин при провеждането на частичен избор за кмет на кметство с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 496-ЧМИ / 16.09.2016

ОТНОСНО : Утвърждаване образец на бюлетина при провеждането на частичен избор за кмет на с. Капитановци, Община Видин на 2 октомври 2016 г.

№ 495-ЧМИ / 10.09.2016

ОТНОСНО : Промяна в състави на СИК

Календар

Решения

  • № 514-ЧМИ / 04.10.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК – Видин за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

  • № 513-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване.

  • № 512-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Обявяване на избран кмет в частични избори за кмет на кметство с. Капитановци, общ. Видин на 02 октомври 2016 г.

всички решения