Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 514-ЧМИ
Видин, 04.10.2016

ОТНОСНО: Определяне на членове на ОИК – Видин за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

На основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, т. 45 от Решение № 3417 – МИ от 23.08.2016 г. на ЦИК и т.26 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на ЦИК, ОИК - Видин

РЕШИ:

Определя следните членове от ОИК – Видин:

Петя Борисова;

Габриела Лилкова;

Кирил Груев 

които в срок до три дни от приключване на гласуването /до 05.10.2016 г./ да предадат по опис с протокол на ТЗ на ГД „ГРАО“ пликовете по т. 1 от Решение № 2662-МИ/НР от 18.10.2015г. на ЦИК с книжата в тях (избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях, списъците на заличените лица и списъците за допълнително вписване на придружителите) за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на ИК и други нарушения на ИК. 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Петя Иванова Борисова

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 04.10.2016 в 16:40 часа

Календар

Решения

  • № 514-ЧМИ / 04.10.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК – Видин за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

  • № 513-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване.

  • № 512-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Обявяване на избран кмет в частични избори за кмет на кметство с. Капитановци, общ. Видин на 02 октомври 2016 г.

всички решения