Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 513-ЧМИ
Видин, 02.10.2016

ОТНОСНО: Анулиране на разписка с входящ номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване.

Във връзка с въведен грешен фабричен номер на секционен  протокол от оператор на Информационно обслужване ОИК -Видин

РЕШИ:

АНУЛИРА потвърдената разписка с номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен  номер на секционен  протокол от оператор на Информационно обслужване.

ОПРЕДЕЛЯ Людмил Василев, член на ОИК - Видин да подпише новата разписка.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Петя Иванова Борисова

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 03.10.2016 в 00:04 часа

Календар

Решения

  • № 514-ЧМИ / 04.10.2016

    относно: Определяне на членове на ОИК – Видин за предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

  • № 513-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Анулиране на разписка с входящ номер 0509001009, съдържаща неверни данни поради въведен грешен фабричен номер на секционен протокол от оператор на Информационно обслужване.

  • № 512-ЧМИ / 02.10.2016

    относно: Обявяване на избран кмет в частични избори за кмет на кметство с. Капитановци, общ. Видин на 02 октомври 2016 г.

всички решения