Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 9-МИ
Видин, 12.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на членовете на всяка секционна избирателна комисия в община Видин при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както и разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите

Съгласно чл. 92, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс и Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК за назначаване съставите на СИК за произвеждането на избори за общински съветници и кметове, насрочени на 27 октомври 2019 г., броят на членовете на СИК се определя в зависимост от броя на избирателите в съответната секция.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 92, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс и като взе предвид публикуваните на интернет страницата на Централната избирателна комисия данни относно броя избиратели и адреси на избирателните секции в страната, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

1.Определя броя на членовете на секционните избирателни комисии в община Видин, както следва:

 

050900001 - 7

050900002 - 9

050900003 - 9

050900004 - 9

050900005 - 9

050900006 - 9

050900007 - 9

050900008 - 9

050900009 - 9

050900010 - 9

050900011 - 7

050900012 - 9

050900013 - 9

050900014 - 9

050900015 - 9

050900016 - 9

050900017 - 9

050900018 - 7

050900019 - 7

050900020 - 9

050900021 - 9

050900022 – 9

050900023 - 9

050900024 - 9

050900025 - 9

050900026 - 9

050900027 - 9

050900028 - 9

050900029 - 9

050900030 - 9

050900031 - 9

050900032 - 9

050900033 - 9

050900034 - 9

050900035 - 9

050900036 - 9

050900037 - 9

050900038 - 9

050900039 - 9

050900040 – 9

050900041 - 9

 

050900042 – 9

050900043 - 9

050900044 - 7

050900045 - 7

050900046 - 9

050900047 - 9

050900048 - 7

050900049 - 9

050900050 - 9

050900051 - 9

050900052 - 9

050900053 - 9

050900054 - 9

050900055 - 9

050900056 - 9

050900057 - 9

050900058 - 9

050900059 - 9

050900060 – 9

050900061 - 9

050900062 - 9

050900063 – 9

050900064 - 9

050900065 - 9

050900066 - 9

050900067 - 9

050900068 - 9

050900069 - 9

050900070 - 9

050900071 - 9

050900072 - 7

050900073 - 9

050900074 - 9

050900075 - 9

050900076 - 9

050900077 - 7

050900078 - 7

050900079 - 9

050900080 – 7

050900081 – 7

050900082 - 7

 

050900083 - 7

050900084 - 7

050900085 - 7

050900086 - 7

050900087 - 7

050900088 - 9

050900089 - 7

050900090 - 7

050900091 - 7

050900092 - 9

050900093 - 7

050900094 - 7

050900095 - 9

050900096 - 7

050900097 - 7

050900098 - 7

050900099 - 7

050900100 - 7

050900101 - 7

050900102 - 7

050900103 – 7

050900104 - 7

050900105 - 7

050900106 – 9

050900107 - 7

050900108 - 9

050900109 - 9

050900110 - 7

050900111 - 7

050900112 - 7

050900113 - 7

050900114 - 7

050900115 - 7

050900116 - 7

050900117 - 7

050900118 - 9

050900119 - 7

050900120 - 7

050900121 – 5

 1. Определя петчленен състав, включително председател, заместник-председател, секретар и двама членове в случай на назначаване на подвижни секционни избирателни комисии.
 2. Определя петчленен състав, включително председател, заместник-председател, секретар и двама членове в случай на назначаване на секционни избирателни комисии, образувани в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.
 3. При разпределението на местата в СИК и техните ръководства между партиите и коалициите за всяка СИК на територията в община Видин да се съобразят Методическите указания – приложение към Решение № 1029-МИ от 10.09.2019 г. на ЦИК.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 12.09.2019 в 16:23 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения