Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 233-МИ
Видин, 24.02.2020

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

На 21.02.2020 г. в ОИК – Видин е постъпило Писмо с вх. № 1/21.02.2020 г. по описа на комисията, подадено от Генади Велков – Председател на Общински съвет – Видин, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на Момчил Викторов Станков като общински съветник в Общински съвет – Видин поради назначаването му за областен управител на област Видин. Към писмото е приложено заявление от Момчил Викторов Станков, с което същия моли да бъде освободен от длъжността общински съветник, както и Решение № 102 от 20 февруари 2020 г. на Министерски съвет.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК - Видин Момчил Викторов Станков е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет – Видин.

Следващият по ред класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) е Илиян Вълчев Иванов, съгласно получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г.,.

ОИК – Видин намира, че е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, а именно прекратяване на правомощията на Момчил Викторов Станков като общински съветник поради назначаването му за областен управител, като комисията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да обяви за избран за общински съветник Илиян Вълчев Иванов.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА Илиян Вълчев Иванов за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.       

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 24.02.2020 в 21:47 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения