Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 232-МИ
Видин, 21.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

             На 21.11.2019 г. в ОИК – Видин е постъпило Писмо с вх. № 261/21.11.2019 г. по описа на комисията от Генади Велков – Председател на Общински съвет – Видин, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на Светослав Димчев Скорчев като общински съветник в Общински съвет – Видин поради подаване на оставка. Към писмото е приложено уведомление от Светослав Димчев Скорчев, с което същия заявява, че подава оставка като общински съветник.

             ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

            С Решение № 226-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК - Видин Светослав Димчев Скорчев е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет – Видин. От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г. следващият по ред класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) е Петър Младенов Томов.

            ОИК – Видин намира, че е налице хипотезата на  чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, а именно прекратяване на правомощията на Светослав Димчев Скорчев като общински съветник поради подаване на оставка, като комисията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да обяви за избран за общински съветник Петър Младенов Томов.

             С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

            ОБЯВЯВА Петър Младенов Томов за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

            Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

            Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

            Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.        

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 21.11.2019 в 15:22 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения