Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 234-МИ
Видин, 21.01.2022

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

На 19.01.2022 г. в ОИК – Видин е постъпило писмо с вх. № 1/19.01.2022 г. по описа на комисията, подадено от Областна администрация – Видин, с приложено към него Решение № 2 от 5 януари 2022 г. на Министерски съвет, съгласно т. 2 от което Любен Иванов Иванов е назначен за областен управител на област Видин.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК - Видин Любен Иванов Иванов е обявен за избран за общински съветник в Общински съвет – Видин.

Налице е хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 4 от ЗМСМА, а именно прекратяване на правомощията на Любен Иванов Иванов като общински съветник поради назначаването му за областен управител на област Видин, като на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА ОИК – Видин  следва да обяви за избран за общински съветник следващия по ред класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р), а именно Олег Ваньов Джоканов.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от ИК, във вр. с чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА Олег Ваньов Джоканов за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.       

Председател: Павел Пламенов Петков

Зам. председател: Ирена Петрова Николова

* Публикувано на 21.01.2022 в 15:25 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения