Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 8-МИ
Видин, 12.09.2019

ОТНОСНО: Формиране на единна номерация на избирателните секции в община Видин при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г .

В ОИК - Видин е постъпила Заповед № РД-02-11-939/28.08.2019 г. на Кмета на община Видин и приложен към нея Списък с адреси и номера на образуваните избирателни секции в община Видин.

Единният номер на всяка избирателна секция се състои от девет цифри, групирани във вида:

АА ВВ СС ХХХ, където АА е номерът на областта, ВВ е номерът на общината в съответната област съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), СС е номерът на административния район съгласно ЕКАТТЕ в общините с районно деление – София, Пловдив и Варна, а за останалите се записва 00 (нула-нула), ХХХ е номерът на секцията в общината, а за София, Пловдив и Варна – номерът на секцията в административния район. Съгласно Единният класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Община Видин е с номер 09.

 

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 8,  чл. 87, ал. 1, т. 7 от Изборния кодекс и Решение № 570-МИ от 26.07.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия -  Видин

 

РЕШИ:

 

Формира единните номера на избирателните секции в община Видин при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.  от № 050900001 до №  050900121 включително.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 12.09.2019 в 16:14 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения