Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 75-МИ
Видин, 09.10.2019

ОТНОСНО: Заличаване регистрацията на Николай Ванков Николов като кандидат за общински съветник

 

В ОИК – Видин е постъпила молба с вх. № 66 от 08.10.2019 г. по описа на комисията, подадена от Николай Ванков Николов - кандидат за общински съветник в община Видин от кандидатската листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“. Молителят заявява, че желае да бъде заличен от листата за общински съветници на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

ОИК - Видин разгледа молбата и констатира, че със свое Решение № 28-МИ от 23.09.2019 г. е регистрирала кандидатска листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ за участие в изборите за общински съветници в община Видин на 27 октомври 2019 г. Николай Ванков Николов е регистриран като кандидат за общински съветник под номер 5.

ОИК - Видин намира, че подадената молба представлява отказ на кандидата по смисъла на чл. 417, ал. 5, изр. второ от ИК, поради което следва да бъде заличена регистрацията на Николай Ванков Николов като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници в община Видин на 27 октомври 2019 г. в кандидатската листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 15, във връзка чл. 417, ал. 5, изр. второ от Изборния кодекс, ОИК - Видин

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА регистрацията на Николай Ванков Николов като кандидат за общински съветник за участие в изборите за общински съветници в община Видин на 27 октомври 2019 г. от кандидатската листа на политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“ и анулира издаденото му удостоверение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.           

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 09.10.2019 в 19:34 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения