Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 7-МИ
Видин, 09.09.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на експертите и техническите сътрудници, имената, функциите и периода на подпомагане на дейността на Общинска избирателна комисия - Видин за произвеждането на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 78 от Изборния кодекс и Решение № 616-МИ от 15.08.2019 на ЦИК, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ един експерт и двама техническите сътрудници за подпомагане дейността на Общинска избирателна комисия - Видин, считано от назначаването им до 7 дни включително от обявяване на изборния резултат в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., както следва:

            - Люсиен Огнянов Григоров - експерт с месечно възнаграждение от 780 лв.;

            - Пламен Ангелов Димитров - технически сътрудник с месечно възнаграждение от 560 лв.;

            - Ивелина Емилова Петрова - технически сътрудник с месечно възнаграждение от 560 лв.

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ следния предмет на договорите с определените специалисти: „Подпомага дейността на Общинска избирателна комисия - Видин, включително публикуване на взетите решения и протоколите от заседанията на интернет страницата на комисията; попълване и поддръжка на електронните регистри на представителите и застъпниците, както и на електронния публичен регистър на жалбите и сигналите до ОИК и решенията по тях, изготвяне на удостоверения на регистрираните в ОИК партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, изготвяне на удостоверения на регистрираните в ОИК кандидатски листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, изготвяне на удостоверения на назначените членове на секционни избирателни комисии и на регистрираните застъпници; осъществява телефонна комуникация, завежда по установения ред входящата и изходяща писмена кореспонденция; предава получената кореспонденция; изпълнява други конкретно възложени задачи, свързани с длъжността.“

 

Заверено копие от решението да се изпрати на кмета на община Видин за сключване на граждански договор с определените лица.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:46 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения