Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 5-МИ
Видин, 09.09.2019

ОТНОСНО: Определяне на броя на мандатите за общински съветници в община Видин при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Броят на мандатите за общински съветници се определя съгласно чл. 19 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и в зависимост от броя на населението на общината към 16 юли 2019 г. (датата на обнародване на указа на Президента на Републиката за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове). Населението на общината се определя въз основа на регистрите за населението, водени от общинските администрации в съответната община и включва всички граждани, които имат постоянен адрес на територията й. Броят на населението се установява със справка от съответното териториално звено на ГД „ГРАО" в МРРБ. Видно от Справка на ТЗ „ГРАО” – Видин с вх. № 1/05.09.2019 г. по описа на Общинска избирателна комисия - Видин, към 16 юли 2019 г. в община Видин са регистрирани 71 669 лица по постоянен адрес.

 

Във връзка с горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс, във връзка с чл. 13 и чл. 19, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Решение № 944-МИ/03.09.2019 на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ 33 мандати за общински съветници в община Видин при произвеждане на изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Копие от решението да се изпрати на Централната избирателна комисия и на Община Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 09.09.2019 в 17:44 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения