Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 44-МИ
Видин, 24.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за издигане на кандидат за кмет на община Видин за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение /Приложение № 63-МИ от изборните книжа/ от коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за регистрация на Любомир Асенов Георгиев като кандидат за кмет на община Видин за участие в изборите за кмет на община Видин на 27 октомври 2019г., подписано от Димитър Чавдаров Велков, упълномощен представител на коалицията, заведено под № 6 на 24 септември 2019 г., 12:15 ч. във Входящ регистър на кандидатите за кмет на община Видин.

Към предложението са приложени заявление - декларация от кандидата /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ и пълномощно.

С Решение № 13-МИ от 14.09.2019 г. на ОИК - Видин коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”  е регистрирана за участие в изборите за кмет на община Видин на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия – Видин разгледа постъпилите документи и намира, че са налице изискванията на чл. 414, ал. 1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414 и чл.417, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за кмет на община Видин на 27 октомври 2019 г., както следва:

 

Любомир Асенов Георгиев

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 24.09.2019 в 19:48 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения