Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 31-МИ
Видин, 23.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на кандидатска листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за кметове на кметства на 27 октомври 2019 г.

Постъпило е предложение /Приложение № 63-МИ от изборните книжа/ от политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за регистрация на кандидатска листа за участие в изборите за кмет на кметствo с.Буковец и с. Гомотарци, подписано от Тодор Стаменов Вълчев – упълномощен представител на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ”, заведено под № 3 на 20 септември 2019 г., 10:35 ч. във Входящ регистър на кандидатите за кметове на кметства. За кандидат за кмет на кметство с. Буковец е предложен Пламен Тошов Николов, а за с. Гомотарци е предложена Анита Любенова Герасимова.

Към предложението са приложени заявления - декларации от кандидатите /Приложение № 65-МИ от изборните книжа/ и пълномощно.

С Решение № 10-МИ от 12.09.2019 г. на ОИК - Видин, политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” е регистрирана за участие в изборите за кмет на кметства на 27 октомври 2019 г.

Общинска избирателна комисия – Видин разгледа постъпилите документи и намира, че са налице изискванията на чл. 414, ал.1, 2 и 3 от Изборния кодекс и Решение № 943-МИ от 02 септември 2019 г. на ЦИК за регистрация на кандидатски листи в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019г.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 14, във връзка с чл. 414 и чл.417, ал.1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА кандидатска листа на политическа партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ” за участие в изборите за кметове на кметства - с.Буковец и с. Гомотарци на 27 октомври 2019 г., както следва:

 1. За с.Буковец - Пламен Тошов Николов;
 2. За с. Гомотарци - Анита Любенова Герасимова.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 23.09.2019 в 16:22 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения