Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 231-МИ
Видин, 16.11.2019

ОТНОСНО: процесуалното представителство на ОИК-Видин пред административен съд Видин по административно дело № 334/2019г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

Възлага на членовете на Общинска избирателна комисия - Видин: Павел Пламенов Петков, Зорница Илиева Димитрашкова и Бисерка Цецкова Борисова да представляват комисията пред Административен съд - Видин, заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално представителство и защита по административно дело № 334/2019г. по описа на съда.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 16.11.2019 в 10:10 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения