Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 230-МИ
Видин, 14.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

На 13.11.2019 г., в 15,00 часа, в ОИК – Видин е постъпило Уведомление с вх. № 255/13.11.2019 г. по описа на комисията от Валери Георгиев Димитров, с което заявява, че желае да бъде освободен като общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) получава десет мандати за общински съветници след проведените избори за общински съветници и кметове в община Видин на 27 октомври 2019 г.

С Решение № 226-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК - Видин Валери Георгиев Димитров е обявен за избран за общински съветник. От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г. следващият по ред класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) е Цветан Кирилов Лозанов.

С оглед направеното волеизявление от страна на Валери Георгиев Димитров, ОИК – Видин ще следва да обяви за избран следващият по ред класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) - Цветан Кирилов Лозанов.

Предвид горното и на основание 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453 и 454 от ИК, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА Цветан Кирилов Лозанов за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

           

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 15.11.2019 в 14:44 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения