Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 229-МИ
Видин, 13.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избрани за общински съветници от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

На 12.11.2019 г. в ОИК – Видин е постъпило Писмо с вх. № 252/12.11.2019 г. по описа на комисията от Генади Велков – Председател на Общински съвет – Видин, относно предсрочно прекратяване на пълномощията на Борислава Борисова Найденова и Цветомира Рангелова Илиева като членове на Общински съвет – Видин поради подаване на оставката им. Към писмото са приложени уведомления от Борислава Борисова Найденова и Цветомира Рангелова Илиева, с които същите заявяват, че подават оставка като общински съветници.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) получава десет мандати за общински съветници след проведените избори за общински съветници и кметове в община Видин на 27 октомври 2019 г. Борислава Борисова Найденова е избрана за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)   на четвърто място в листата. Цветомира Рангелова Илиева е избрана за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) на девето място в листата.

От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г., единадесетият класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) е Светослав Димчев Скорчев, който е обявен за избран за общински съветник с  Решение № 226-МИ от 05.11.2019 г. на ОИК - Видин. Следващите по ред класирани кандидати от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) са Валери Георгиев Димитров и Цецко Любенов Иванов

ОИК – Видин намира, че е налице хипотезата на  чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, а именно прекратяване на правомощията на Борислава Борисова Найденова и Цветомира Рангелова Илиева като общински съветници поради подаване на оставка, като комисията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да обяви за избрани за общински съветници Валери Георгиев Димитров и Цецко Любенов Иванов.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

 1. ОБЯВЯВА Валери Георгиев Димитров за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

 

 1. ОБЯВЯВА Цецко Любенов Иванов за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

 

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 13.11.2019 в 09:39 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения