Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 226-МИ
Видин, 05.11.2019

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от кандидатската листа на Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР)

Съгласно Решение № 174-МИ от 28.10.2019 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) получава десет мандати за общински съветници в община Видин след проведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Цветан Петров Ценков е избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР)  на първо място в листата.

С Решение № 219-МИ от 04.11.2019г. на ОИК – Видин Цветан Петров Ценков е обявен за избран за кмет на община Видин, област Видин, на втори тур (03.11.2019г.) на произведените избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници, според получени преференции на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 27.10.2019 г., единадесетия класиран кандидат от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР) е Светослав Димчев Скорчев.

Предвид горното и на основание 87, ал. 1, т. 26, чл.413, ал.4, изр. второ, чл. 453 и 454 от ИК, Общинска избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

Обявява за избран за общински съветник Светослав Димчев Скорчев от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, Нова алтернатива, ЗНС, БЗНС, БДСР).

 

 Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.        

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 05.11.2019 в 16:02 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения