Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 215-МИ
Видин, 02.11.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК – Видин е постъпил списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в изборен район 0509 - Видин, с вх. № 241/02.11.2019 г. на ОИК – Видин, подадено Валери Георгиев Димитров, упълномощен от Генади Петков Велков - представляващ местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р). Към заявлението са приложени списък с трима упълномощени представители и пълномощно.

ОИК – Видин разгледа постъпилото заявление и след извършена проверка прецени, че по отношение на две лица от приложения  списък са изпълнени изискванията на Изборния кодекс и следва да публикува списък с двама упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

По отношение на третото лице, посочено в списъка- Цветан Йорданов Маринов, не са налице изискванията на Изборният кодекс, тъй като същият е регистриран като наблюдател от сдружение „БЪДЕЩЕ ЗА СЕВЕРОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ-БЗСЗБ“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. с Решение № 1463-МИ от 21.10.2019г. на ЦИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на двама упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следвa:

Упълномощени представители

№ и дата на пълномощното

1. Даниил Асенов Томов

1/ 02.11.19 г.

2. Александър Михайлов Александров

2/ 02.11.19 г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:15 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения