Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 212-МИ
Видин, 02.11.2019

ОТНОСНО: Оттегляне пълномощни на упълномощени представители.

В ОИК – Видин е постъпило Заявление вх. №238 от 02.11.2019 г. от Николай Петков Цветков – упълномощен представител на ПП ГЕРБ, с което се иска да бъдат оттеглени пълномощните на 6 упълномощени представители на кандидатска листа на ПП ГЕРБ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

 

ОИК - Видин разгледа постъпилото заявление и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т.1 във връзка с чл. 124, ал. 4 от ИК Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

ЗАЛИЧАВА от публикувания списък на упълномощени представители на политическа партия „ГЕРБ“ в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следвa:

1.Борис Кръстев Асенов

 1. Петко Петров Каменов
 2. Камелия Димитрова Сашова
 3. Таня Николова Иванова
 4. Марианка Радкова Георгиева
 5. Иванка Евгениева Цветанова

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:13 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения