Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 208-МИ
Видин, 02.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК.

В ОИК – Видин e постъпилo предложениe с вх. № 236/02.11.2019 г. по описа на комисията, подаденo от Николай Петков Цветков - упълномощен представител на ПП ГЕРБ.

 

ОИК - Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК и на Решение № 68 - МИ от 03.10.2019 г. на ОИК - Видин, поради което и на основание чл. 87 ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин,

 

РЕШИ:

 

            ДОПУСКА да се извършат следните промени в съставите на СИК, както следва:

 1. ОСВОБОЖДАВА Емил Бисеров Огнянов от длъжността „Зам. председател“ на СИК № 050900075.

 НАЗНАЧАВА Янек Василев Борисов за „Зам. председател“ на СИК № 050900075.

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Гена Върбанова Михайлова от длъжността „Член“ в СИК № 050900072.

 НАЗНАЧАВА Бисер Огнянов Цеков за „Член“ на СИК № 050900072.

                                                      

            На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 17:11 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения