Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 193-МИ
Видин, 01.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК.

В ОИК – Видин e постъпилo предложениe с вх. № 222 от 01.11.2019 г. по описа на комисията, подаденo от Росен Живков Иванов - упълномощен представител на КП „Обединени патриоти – НФСБ, Атака и ВМРО“ за община Видин, за извършване на промяна в състава на СИК № 050900069. 

ОИК - Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 68 – МИ от 03.10.2019г. на ОИК - Видин,  поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1,  т. 8 и ал. 3 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК, както следва:

 

  1. ОСВОБОЖДАВА Радослав Емилов Захариев като зам. председател на СИК № 050900069 и анулира издаденото удостоверение.

 НАЗНАЧАВА Богдан Кольов Томов за зам. председател на СИК № 050900069

 

На назначения член на СИК да се издаде удостоверение.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 09:05 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения