Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 191-МИ
Видин, 01.11.2019

ОТНОСНО: Промяна в състава на СИК № 050900059 и СИК № 050900077

В ОИК – Видин е постъпили предложения с вх. №211  от 31.10.2019 г. и вх. №219  от 01.11.2019 г. по описа на комисията, подаденo от Захарин Иванов Захариев - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ за община Видин, за извършване на промяна в състава на  СИК № 050900059, СИК № 050900077 и СИК № 050900032. 

ОИК - Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 68 – МИ от 03.10.2019г. на ОИК - Видин,  поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин,

 

РЕШИ:

 

 1. ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК№ 050900059, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Славчо Яков Младенов като член на СИК № 050900059 и анулира издаденото удостоверение.

            НАЗНАЧАВА Евгени  Георгиев Сръбски за член на СИК № 050900059.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК№ 050900077, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Владимир Атанасов Георгиев като член на СИК № 050900077 и анулира издаденото удостоверение.

            НАЗНАЧАВА Радостина Миткова Иванова за член на СИК № 050900077.

 

 1. ДОПУСКА да се извърши промяна в състава на СИК№ 050900032, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Митко Кръстев Цеков като член на СИК № 050900032 и анулира издаденото удостоверение.

            НАЗНАЧАВА Лидия Димитрова Банабаково за член на СИК № 050900032.

 

           

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.          

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 02.11.2019 в 09:02 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения