Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 187-МИ
Видин, 31.10.2019

ОТНОСНО: Изменение на решение № 182-МИ от 28.10.2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 9 от Изборния кодекс, Решение № 606-МИ от 14 август 2019г. и Решение  № 993-МИ от 7 септември 2019г. на Централната избирателна комисия, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

УПЪЛНОМОЩАВА Ралица Милчева Ангелова – член на ОИК – Видин, която да замени Анжела Георгиева Ангелова и да приеме бюлетините и изборните книжа за втори тур за район 0509 – Видин, да подпише приемо - предавателен протокол и да осъществяви контрол при транспортирането и доставката им от „Печатница на БНБ“ АД до „Конферентен център“ в сградата на Областна администрация -  Видин.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:38 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения