Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 185-МИ
Видин, 31.10.2019

ОТНОСНО: Определяне на маршрути и отговорници по секции от OИК – Видин за разнасяне на изборните книжа и материали и за подписване на запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 02.11.2019г. в изборен район 0509 – Видин за провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 20 от Изборния кодекс, Oбщинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ следните маршрути и отговорници от ОИК - Видин, които ще разнасят изборните книжа и материали в изборен район 0509 – Видин за произвеждане провеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г., както следва:

 

        За населените места извън гр. Видин:

 

 1. СИК - с. Капитановци - 93, 94 и 126, Покрайна – 95 и 96, Антимово - 99, Кутово – 101, 102 и 127, Сланотрън - 103, Кошава – 105, Гомотарци - 97 и 98 – 13 секции - отговорник Людмил Василев, час на тръгване: 14.00 ч.;
 2. СИК - с. Долен Бошняк - 84, Плакудер - 85, Динковица - 86, Градец - 87, 88, 124 и 125, Майор Узуново - 91 и Иново – 92 – 9 секции - отговорници Петьо Петков и Анжела Ангелова, час на тръгване: 14.00 ч.;
 3. СИК - с. Генерал Мариново - 81, Пешаково - 82, Дружба - 83, Акациево - 89, Рупци - 90, Каленик – 119, СИК - с. Новоселци - 76, Бела Рада - 100, Войница - 104, Буковец - 118 и Слана Бара - 120 – 11 секции - отговорници Теодора Ангелова и Ралица Ангелова, час на тръгване: 14.00 ч.;
 4. 4. СИК - с. Ивановци - 111, Жеглица - 112, Въртоп - 113, Гайтанци - 114, Цар Симеоново - 115, Ботево – 116, СИК - гр.Дунавци - 106, 107, 108, 109, 122, 123, с.Синаговци - 110 и Търняне – 117 – 14 секции - отговорник Ирена Николова и Веселка Александрова, час на тръгване: 14.00 ч.

 

       За СИК в гр. Видин:

 

 1. СИК № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 - 12 секции - отговорник Зорница Димитрашкова, час на тръгване: 14.00 ч.;
 2. СИК № 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 16, 17, 18, 19, 25, 26 и 77 - 14 секции - отговорник Калоян Живков, час на тръгване: 14.00 ч.;
 3. СИК № 29, 30, 31, 32, 28, 37, 38, 39, 40, 53, 54, 55, 78, 63 и 64 - 15 секции - отговорник Бисерка Борисова, час на тръгване: 14:00 ч.;
 4. СИК № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 66, 67, 68, 27, 41,42 и 43 - 13 секции - отговорник Зоя Василева, час на тръгване: 14.00 ч.;
 5. СИК № 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 79 и 121 - 13 секции - отговорник Светлана Тодорова, час на тръгване: 14.00 ч.;
 6. СИК № 1, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 80, 33, 34, 35 и 36 - 13 секции - отговорник Павел Петков, час на тръгване: 14.00 ч.

      II. ОПРЕДЕЛЯ горепосочените отговорници по секции от ОИК – Видин да подпишат запечатания плик с печата на всяка СИК при предаването му на 02.11.2019 г.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:34 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения