Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 184-МИ
Видин, 31.10.2019

ОТНОСНО: Определяне броя на бюлетините за всяка избирателна секция за произвеждане на втори тур на изборите за общински съветници и за кметове на 3 ноември 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ броя на бюлетините за изборите за кмет на община за всяка избирателна секция в община Видин, както следва:

 

СИК №050900001    300 бр.

СИК №050900002    600 бр.

СИК №050900003    500 бр.

СИК №050900004    500 бр.

СИК №050900005    500 бр.

СИК №050900006    600 бр.

СИК №050900007    600 бр.

СИК №050900008    500 бр.

СИК №050900009    500 бр.

СИК №050900010    700 бр.

СИК №050900011    400 бр.

СИК №050900012    600 бр.

СИК №050900013    600 бр.

СИК №050900014    600 бр.

СИК №050900015    500 бр.

СИК №050900016    600 бр.

СИК №050900017    500 бр.

СИК №050900018    500 бр.

СИК №050900019    500 бр.

СИК №050900020    600 бр.

СИК №050900021    500 бр.

СИК №050900022    600 бр.

СИК №050900023    700 бр.

СИК №050900024    600 бр.

СИК №050900025    600 бр.

СИК №050900026    600 бр.

СИК №050900027    600 бр.

СИК №050900028    700 бр.

СИК №050900029    700 бр.

СИК №050900030    500 бр.

СИК №050900031    600 бр.

СИК №050900032    600 бр.

СИК №050900033    600 бр.

СИК №050900034    500 бр.

СИК №050900035    500 бр.

СИК №050900036    600 бр.

СИК №050900037    500 бр.

СИК №050900038    700 бр.

СИК №050900039    600 бр.

СИК №050900040    700 бр.

СИК №050900041    700 бр.

СИК №050900042    600 бр.

СИК №050900043    700 бр.

СИК №050900044    400 бр.

СИК №050900045    300 бр.

СИК №050900046    500 бр.

СИК №050900047    600 бр.

СИК №050900048    500 бр.

СИК №050900049    600 бр.

СИК №050900050    700 бр.

СИК №050900051    600 бр.

СИК №050900052    700 бр.

СИК №050900053    600 бр.

СИК №050900054    600 бр.

СИК №050900055    500 бр.

СИК №050900056    600 бр.

СИК №050900057    600 бр.

СИК №050900058    600 бр.

СИК №050900059    600 бр.

СИК №050900060    500 бр.

СИК №050900061    700 бр.

СИК №050900062    600 бр.

СИК №050900063    600 бр.

СИК №050900064    600 бр.

СИК №050900065    800 бр.

СИК №050900066    600 бр.

СИК №050900067    600 бр.

СИК №050900068    600 бр.

СИК №050900069    700 бр.

СИК №050900070    700 бр.

СИК №050900071    800 бр.

СИК №050900072    500 бр.

СИК №050900073    600 бр.

СИК №050900074    500 бр.

СИК №050900075    700 бр.

СИК №050900076    600 бр.

СИК №050900077    300 бр.

СИК №050900078    400 бр.

СИК №050900079    800 бр.

СИК №050900080    400 бр.

СИК №050900081    100 бр.

СИК №050900082    100 бр.

СИК №050900083    200 бр.

СИК №050900084    100 бр.

СИК №050900085    100 бр.

СИК №050900086    100 бр.

СИК №050900087    500 бр.

СИК №050900088    600 бр.

СИК №050900089    100 бр.

СИК №050900090    100 бр.

СИК №050900091    200 бр.

СИК №050900092    500 бр.

СИК №050900093    400 бр.

СИК №050900094    400 бр.

СИК №050900095    500 бр.

СИК №050900096    500 бр.

СИК №050900097    300 бр.

СИК №050900098    300 бр.

СИК №050900099    400 бр.

СИК №050900100    400 бр.

СИК №050900101    300 бр.

СИК №050900102    300 бр.

СИК №050900103    400 бр.

СИК №050900104    100 бр.

СИК №050900105    300 бр.

СИК №050900106    600 бр.

СИК №050900107    300 бр.

СИК №050900108    600 бр.

СИК №050900109    600 бр.

СИК №050900110    300 бр.

СИК №050900111    100 бр.

СИК №050900112    200 бр.

СИК №050900113    100 бр.

СИК №050900114    100 бр.

СИК №050900115    100 бр.

СИК №050900116    100 бр.

СИК №050900117    200 бр.

СИК №050900118    600 бр.

СИК №050900119    200 бр.

СИК №050900120    300 бр.

СИК №050900121    100 бр.

ПСИК №050900122  100 бр.

ПСИК №050900123  100 бр.

ПСИК №050900124  100 бр.

ПСИК №050900125  100 бр.

ПСИК №050900126  100 бр.

СИК № 050900127    100 бр.         

 

 1. 2. Определя броя на бюлетините за изборите за кмет на кметство за избирателните секции в населените места, избиращи кмет на кметство в община Видин, както следва:

 

СИК №050900095 – с. Покрайна                      500 бр.

СИК №050900096 – с. Покрайна                      500 бр.

СИК №050900097 – с. Гомотарци                     300 бр.

СИК №050900098 – с. Гомотарци                     300 бр.

СИК №050900101 – с. Кутово                           300 бр.

СИК №050900102 – с. Кутово                           300 бр.

СИК № 050900127– с. Кутово                           100 бр.

СИК №050900103 – с. Сланотрън                    400 бр.

СИК №050900118 – с. Буковец                         600 бр.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 31.10.2019 в 17:31 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения