Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 164-МИ
Видин, 28.10.2019

ОТНОСНО: Внасяне на корекции в компютърен запис на потвърдена приемо-предавателна разписка

При извършена проверка от ОИК - Видин бе констатирано, че е допусната очевидна фактическа грешка при въвеждането на фабричния номер на секционния протокол за кмет на община при издаването на приемо-предавателна разписка № 050900002009 от 28.10.2019г.

 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 1112-МИ от 16.09.2019г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия  - Видин

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА внасяне на корекция в компютърния запис на приемо-предавателна разписка № № 050900002009 от 28.10.2019г., издадена от „Информационно обслужване“АД, с която е потвърден секциионен протокол с фабричен  № 050900000110131, поради допусната очевидна фактическа грешка при въвеждането на номера на същият.

 

Определя Ирена Николова-зам. председател на ОИК - Видин, който да подпише новата приемо-предавателна разписка, която да се издаде от „Информационно обслужване“АД, 

 

Предишната разписка се анулира с надпис „анулирана“, подписва се от председателя и секретаря на ОИК и отговорника на ИП и се прилага към екземпляра на секционния протокол, предназначен за ЦИК.

 

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 28.10.2019 в 17:42 часа

Календар

Решения

  • № 234-МИ / 21.01.2022

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения