Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 137-МИ
Видин, 24.10.2019

ОТНОСНО: Сигнал от Съвета за електронни медии

С Решение № 109-МИ от 20.10.2019 г. ОИК – Видин е изпратила сигнал с вх. № 131 от 20.10.2019 г. в 13:45 ч., изпратен от Съвета за електронни медии, на Централната избирателна комисия за произнасяне по компетентност.

С Решение № 1507-МИ от 23.10.2019г. ЦИК отменя Решение № 109-МИ от 20.10.2019 г. ОИК – Видин и връща сигнала, получен от СЕМ относно нарушение, допуснато от „Радио Гама“ – гр. Видин, на ОИК – Видин за произнасяне с решение.

В сигнала на Съвета за електронни медии е изпратен един брой електронен носител със запис на част от предаването „Бодра смяна”, разпространено в програма „Радио Гама“ – град Видин, който съдържа:

- клип на Герго Гергов – кандидат за кмет на град Видин, издигнат от местна коалиция ПП АТАКА и Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ (от 08:47:24 до 08:48:24 часа на 07.10.2019 г.)

- снимки на екран, които показват интернет страницата на „Радио Гама“ в следната последователност: http://radiogama.bg ,със снимка на самия кандидат за кмет Герго Гергов на фона на интернет страницата; http://gama.gamaradiomelodya.info/MI-GAMA-2019.pdf  - оферта за местни избори 2019 г.; http://radiogama.bg/ - в долната част на екран активиране на секция „договори“ и снимка с линка към договори, където няма съдържание.

Иска се преценка дали излъчения предизборен клип на ПП АТАКА и Земеделски съюз „Александър Стамболийски“ град Видин (от 08:47:24 до 08:48:24 часа на 07.10.2019 г.) представлява агитационен материал, за който не се съдържа информация по чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс.

ОИК- Видин разгледа постъпилия сигнал и приложенията към него, при което установи следното:

 1. Приложеният клип представлява агитационен материал по смисъла на чл. 183, ал. 1 и ал. 2 от Изборния кодекс.
 2. На интернет страницата на „Радио Гама“ се съдържат агитационни материали на кандидата за кмет на община Видин от Местна коалиция АТАКА (Земеделски съюз „“Ал. Стамболийски) – Герго Гергов.
 3. Чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс въвежда задължение за доставчиците на медийни услуги да обявяват на интернет страниците си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания, включително ако договорът е сключен с посредник.
 4. От приложенията към сигнала се констатира, че на интернет страницата на „Радио Гама“ не е обявена информацията по чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс.
 5. След извършена справка на интернет страницата на Съвета за електронни медии се констатира, че предприятието, разпространяващо програмата на „Радио Гама“ и доставчик на медийни услуги по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ИК е „БОЙКОС“ ЕООД, ЕИК 118017086, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, пл. Славейков № 20, представлявано от Матей Евтимов Евтимов.

Като взе предвид всичко от гореизложеното, ОИК-Видин намира, че предприятието, разпространяващо програмата на „Радио Гама“ и доставчик на медийни услуги по смисъла на § 1, т. 16 от ДР на ИК е „БОЙКОС“ ЕООД, ЕИК 118017086, със седалище и адрес на управление: гр. Силистра, пл. Славейков № 20, представлявано от Матей Евтимов Евтимов е извършило нарушение на чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс, изразяващо се в необявяване на интернет страницата на „Радио Гама“ – http://radiogama.bg на информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирали кандидати, и/или с друг възложител във връзка с предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г., включително ако договорът е сключен с посредник.

На основание чл. 496, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 484, ал. 1, предл. 1 от Изборния кодекс, председателят на ОИК - Видин ще следва да състави акт за установяване на административно нарушение по чл. 180, ал. 1 от Изборния кодекс.

При проведеното гласуване на предложението за решение Общинска избирателна комисия - Видин не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 12 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 5 членове и „ПРОТИВ“ - 7 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 19 и т. 22, във връзка с чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне на сигнала по смисъла на чл. 85, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 24.10.2019 в 20:32 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения