Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 120-МИ
Видин, 23.10.2019

ОТНОСНО: Публикуване на списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

В ОИК – Видин е постъпил списък на упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. в изборен район 0509 - Видин, с вх. № 141/22.10.2019 г. на ОИК – Видин, подадено Валери Георгиев Димитров, упълномощен от Генади Петков Велков - представляващ местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р). Към заявлението са приложени списък със 121 упълномощени представители и пълномощно.

ОИК – Видин разгледа постъпилото заявление и след извършена проверка прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс по отношение и следва да публикува списък със 121 упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р).

Предвид гореизложеното и на основание чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

ПУБЛИКУВА списък на 121 упълномощени представители на местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р) в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г., както следвa:

 

Упълномощени представители

№ и дата на пълномощното

1. Цветомир Василев Велков

1/ 21.10.19 г.

2. Станчо Велков Стоянов

2/ 21.10.19 г.

3. Вачка Неделкова Вълчова

3/ 21.10.19 г.

4. Боянка Атанасова Петкова

4/ 21.10.19 г.

5. Даниела Борисова Андреева

5/ 21.10.19 г.

6. Цветана Василева Цветкова

6/ 21.10.19 г.

7. Александър Любенов Александров

7/ 21.10.19 г.

8. Миглена Климентова Атанасова              

8/ 21.10.19 г.

9. Стефка Вълчева Георгиева

9/ 21.10.19 г.

10. Галинка Иванова Петрова

10/ 21.10.19 г.

11. Румен Милков Николов

11/ 21. 10.19 г.

12. Мария Димчева Аврамова      

12/ 21.10.19 г.

13. Севастияна Горанова Иванова

13/ 21.10.19 г.

14. Снежина Иванова Янакиева-Петрова

14/ 21.10.19 г.

15. Елка Милкова Веселинова-Ненкова

15/ 21.10.19 г.

16. Наталия Тихомирова Спасова

16/ 21.10.19 г.

17. Анелия Иванова Маринова

17/ 21.10.19 г.

18. Ваня Ванчова Караджова

18/ 21.10.19 г.

19. Ваня Ангелова Койчева

19/ 21.10.19 г.

20. Мая Иванова Тодорова

20/ 21.10.19 г.

21. Златка Славчева Генова

21/ 21.10.19 г.

22. Огнян Митков Петров

22/ 21.10.19 г.

23. Калинка Кирилова Тошева

23/ 21.10.19 г.

24. Красимир Нинков Георгиев

24/ 21.10.19 г.

25. Христинка Стефанова Чилова

25/ 21.10.19 г.

26. Сашко Спиридонов Цеков

26/ 21.10.19 г.

27. Валентин Иванов Йоцов

27/ 21.10.19 г.

28. Иван Цветанов Тодоров

28/ 21.10.19 г.

29. Недялко Бойчев Обретенов

29/ 21.10.19 г.

30. Любомир Цветанов Василев

30/ 21.10.19 г.

31. Радослав Илиев Младенов

31/ 21.10.19 г.

32. Цветанка Панчева Ценова

32/ 21.10.19 г.

33. Владимир Пламенов Стоянов

33/ 21.10.19 г.

34. Боян Петров Динов

34/ 21.10.19 г.

35. Йонка Христова Цокова

35/ 21.10.19 г.

36. Антонина Крумова Калчева-Лисичкова

36/ 21.10.19 г.

37. Николинка Борисова Василева

37/ 21.10.19 г.

38. Благуца Василева Първулова

38/ 21.10.19 г.

39. Илчо Евтимов Стефанов

39/ 21.10.19 г.

40. Генко Лазаров Василев

40/ 21.10.19 г.

41. Кристиян Красимиров Георгиев

41/ 21.10.19 г.

42. Соня Цветанова Цветкова

42/ 21.10.19 г.

43. Асен Стоянов Герасимов

43/ 21.10.19 г.

44. Лора Герасимова Антова

44/ 21.10.19 г.

45. Симон Сашков Болоканов

45/ 21.10.19 г.

46. Анатоли Гошов Георгиев

46/ 21.10.19 г.

47. Христо Савов Маджаров

47/ 21.10.19 г.

48. Ваня Георгиева Крумова

48/ 21.10.19 г.

49. Гинка Йончова Гицова

49/ 21.10.19 г.

50. Митко Кръстев Петров

50/ 21.10.19 г.

51. Богомил Вълчков Борисов

51/ 21.10.19 г.

52. Поля Генадиева Каменова

52/ 21.10.19 г.

53. Валентин Александров Флоров

53/ 21.10.19 г.

54. Боряна Лилянова Борисова

54/ 21.10.19 г.

55. Соня Микова Иванова

55/ 21.10.19 г.

56. Пролетка Иванова Цветкова

56/ 21.10.19 г.

57. Людмил Величков Каравелов

57/ 21.10.19 г.

58. Любка Лалкова Ангелова

58/ 21.10.19 г.

59. Данче Стоянова Славкова

59/ 21.10.19 г.

60. Иван Живков Недялков

60/ 21.10.19 г.

61. Замфирка Любенова Теодосиева

61/ 21.10.19 г.

62. Даниела Живкова Сълова

62/ 21.10.19 г.

63. Милена Илиева Илиева

63/ 21.10.19 г.

64. Григор Горанов Евгениев

64/ 21.10.19 г.

65. Ячо Герасимов Маринов

65/ 21.10.19 г.

66. Галина Лалова Николова

66/ 21.10.19 г.

67. Снежана Милчова Петрова

67/ 21.10.19 г.

68. Лъчезар Светославов Лозанов

68/ 21.10.19 г.

69. Кирил Боянов Илиев

69/ 21.10.19 г.

70. Милчо Михайлов Йосифов

70/ 21.10.19 г.

71. Петра Сотирова Георгиева

71/ 21.10.19 г.

72. Митка Кирилова Върбанова

72/ 21.10.19 г.

73. Илия Георгиев Михайлов

73/ 21.10.19 г.

74. Илия Иванов Илиев

74/ 21.10.19 г.

75. Михаил Иванов Бележанов

75/ 21.10.19 г.

76. Николай Людмилов Николов

76/ 21.10.19 г.

77. Камелия Цолова Младенова

77/ 21.10.19 г.

78. Бианка Юлиева Ванчева

78/ 21.10.19 г.

79. Адриана Валериева Маврова

79/ 21.10.19 г.

80. Николинка Николова Върбанова

80/ 21.10.19 г.

81. Гина Александровa Драганова

81/ 21.10.19 г.

82. Елена Милкова Петрова

82/ 21.10.19 г.

83. Иван Боянов Тодоров

83/ 21.10.19 г.

84. Елеонора Симеонова Ненкова

84/ 21.10.19 г.

85. Дафинка Йосифова Върбанова

85/ 21.10.19 г.

86. Мария Ангелова Сандолова

86/ 21.10.19 г.

87. Слави Славянов Фишкин

87/ 21.10.19 г.

88. Зорница Велкова Георгиева

88/ 21.10.19 г.

89. Лозка Петрова Александрова

89/ 21.10.19 г.

90. Стоян Тодоров Иванов

90/ 21.10.19 г.

91. Румен Крумов Никифоров

91/ 21.10.19 г.

92. Мирослав Боянов Каменов

92/ 21.10.19 г.

93. Страхил Тодоров Йонов

93/ 21.10.19 г.

94. Васко Любенов Кръстев

94/ 21.10.19 г.

95. Галина Томова Василева

95/ 21.10.19 г.

96. Милена Павлинова Дионисиева

96/ 21.10.19 г.

97. Бояна Николаева Ангелова

97/ 21.10.19 г.

98. Емил Димитров Атанасов

98/ 21.10.19 г.

99. Иринка Герасимова Йонова

99/ 21.10.19 г.

100. Виолетка Димитрова Ванчева

100/ 21.10.19 г.

101. Полина Сашова Велкова

101/ 21.10.19 г.

102. Иван Викторов Кирилов

102/ 21.10.19 г.

103. Ваня Цветанова Димитрова

103/ 21.10.19 г.

104. Васко Петров Цветков

104/ 21.10.19 г.

105. Вероника Перова Неофитова

105/ 21.10.19 г.

106. Валентина Славчова Владимирова

106/ 21.10.19 г.

107. Димитър Алеков Борисов

107/ 21.10.19 г.

108. Бориска Борисова Найденова

108/ 21.10.19 г.

109. Георгиела Петкова Илиева

109/ 21.10.19 г.

110. Марияна Христова Иванова

110/ 21.10.19 г.

111. Капка Генова Виденова

111/ 21.10.19 г.

112. Малин Лориев Симеонов

112/ 21.10.19 г.

113. Ваньо Борисов Атанасов

113/ 21.10.19 г.

114. Малинка Пенкова Каменова

114/ 21.10.19 г.

115. Евделина Енчева Димитрова

115/ 21.10.19 г.

116. Кирил Петков Алексов

116/ 21.10.19 г.

117. Валентин Тодоров Трифонов

117/ 21.10.19 г.

118. Жана Иванова Ценова

118/ 21.10.19 г.

119. Асен Йоницов Първулов

119/ 21.10.19 г.

120. Кръсто Генов Лозанов

120/ 21.10.19 г.

121. Татяна Ангелова Ангелова

121/ 21.10.19 г.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 23.10.2019 в 18:58 часа

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  1234
  567891011
  12131415161718
  19202122232425
  2627282930 

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения