Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 116-МИ
Видин, 22.10.2019

ОТНОСНО: Регистриране на заместващ застъпник

В ОИК – Видин е постъпило Предложение за регистрация на заместващи застъпници на кандидатска листа за кмет на община за изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. с рег. № 2/22.10.2019 г. от регистъра на застъпниците на ОИК – Видин, подадено от Димитър Чавдаров Велков - упълномощен представител на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

Предложено е регистрираният застъпник Емилия Кирилова Петкова да се замести от Ирена Евдокимова Борисова.

Към преложението са приложени: списък по образец, съдържащ данни на едно лице, предложено за регистрация като заместващ застъпник на кандидатската листа, декларация (Приложение №75-МИ) и пълномощно.

           

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение № 1080-МИ от 12.09.2019 г. на ЦИК, Общинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

 

РЕГИСТРИРА Ирена Евдокимова Борисова като заместващ застъпник на мястото на регистрираният застъпник Емилия Кирилова Петкова на кандидатската листа за кмет на община на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”.

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 22.10.2019 в 17:31 часа

Календар

Решения

  • № 233-МИ / 24.02.2020

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 232-МИ / 21.11.2019

    относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

  • № 231-МИ / 16.11.2019

    относно: процесуалното представителство на ОИК-Видин пред административен съд Видин по административно дело № 334/2019г.

всички решения