Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 112-МИ
Видин, 21.10.2019

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК

В ОИК – Видин e постъпилo предложениe с вх. № 138 от 21.10.2019 г. по описа на комисията, подаденo от Захарин Иванов Захариев - упълномощен представител на ПП „ВОЛЯ“ за община Видин, за извършване на промени в съставите на  СИК № 050900006, СИК № 050900015 и СИК № 050900043.  Към предложението са приложени:  заявления за отказ, удостоверения и пълномощно.

ОИК - Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК и Решение № 68 – МИ от 03.10.2019г. на ОИК - Видин,  поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 5 и т. 6, във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал.3 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия  - Видин,

 

РЕШИ:

 

ДОПУСКА да се извърши промяна в състави на СИК, както следва:

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Александър Емилиянов Халачев като член на СИК № 050900006 и анулира издаденото удостоверение.

НАЗНАЧАВА Емилия Кирилова Петкова за член на СИК № 050900006.

                        

 1. ОСВОБОЖДАВА Лидия Павлова Тодорова като секретар на СИК № 050900015 и анулира издаденото удостоверение.

            НАЗНАЧАВА Александър Емилиянов Халачев за секретар на СИК № 050900015.

 

 1. ОСВОБОЖДАВА Емилия Божкова Георгиева като член на СИК № 050900043 и анулира издаденото удостоверение.

            НАЗНАЧАВА Лъчезар Венелинов Симеонов за член на СИК № 050900043.

 

На назначените членове на СИК да се издадат удостоверения.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:53 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения