Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 110-МИ
Видин, 21.10.2019

ОТНОСНО: Избирателна секция в Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин за произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

С вх. № 132/21.10.2019 г. по описа на ОИК – Видин е постъпила Заповед № РД-02-11-1125/21.10.2019 г. на зам. кмета на община Видин - инж. Цветан Асенов за утвърждаване на адрес, номерация и обхват на избирателна секция в Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин, образувана със Заповед № 36 от 18.10.2019 г. на Директора на Дом за стари хора – с. Кутово.

Със свое решение № 9-МИ от 12.09.2019 г. ОИК – Видин е определила петчленен състав, включително председател, заместник-председател, секретар и двама членове в секционни избирателни комисии, образувани в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и в местата за задържане.

При провеждане на консултациите при кмета на община Видин на 14.10.2019 г. за определяне състави на ПСИК е направено разпределение и поименни предложения от участвалите в консултациите партии и коалиции за състав на избирателна секция в Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин, в случай, че такава бъде формирана

ОИК – Видин следва да формира единен номер на избирателната секция в Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин, да назначи състава на секционната избирателна комисия, да определи броя на бюлетините за избирателната секция, както и представител на ОИК – Видин, който да предаде изборните книжа и материали на СИК и да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 26.10.2019 г. 

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1, т. 5, т. 7 и т. 20 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

 1. 1. ФОРМИРА единен номер на избирателна секция в Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин, както следва: 050900127.
 2. НАЗНАЧАВА състава на СИК № 050900127 - Дом за стари хора – с. Кутово, община Видин, както следва:

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

ДЛЪЖНОСТ

Румяна Любенова Вълчова

Председател

Цветанка Георгиева Йончева

Заместник-председател

Теодора Иванова Станоева

Секретар

Иванка Иванова Георгиева

Член

Пролетка Маринова Симеонова

Член

 1. ОПРЕДЕЛЯ за СИК № 050900127 по 100 (сто) броя бюлетини за кмет на община, 100 (сто) броя бюлетини за общински съветници и 100 (сто) броя бюлетини за кмет на кметство – с. Кутово.
 2. ОПРЕДЕЛЯ Людмил Василев – член на ОИК – Видин, който да предаде изборните книжа и материали на СИК № 050900127 и да подпише запечатания плик с печата на СИК при предаването му на 26.10.2019 г. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 21.10.2019 в 18:51 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения