Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 11-МИ
Видин, 12.09.2019

ОТНОСНО: Регистрация на партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

Постъпили са заявления от партия „ГЕРБ”, подписани от Християн Ненчов Христов, преупълномощен от Владимир Цветанов Тошев с пълномощно № 011/08.08.2019 г. - областен координатор на ПП “ГЕРБ“, упълномощен с пълномощно № КО-Г 283/30.07.2019г. от Бойко Методиев Борисов - Председател и представляващ ПП“ГЕРБ“, заведени под № 4, 5 и 6 от 11 септември 2019 г. във входящ регистър на ОИК - Видин на партиите и коалициите за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г. Към заявленията са приложени: копие от Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК и копия от пълномощни.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината за гласуване, съгласно Решение № 962-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно: ПП ГЕРБ.

Общинска избирателна комисия – Видин разгледа постъпилите заявления и приложените документи и намира, че са налице изискванията на чл. 147, ал. 1 - 5 от Изборния кодекс и Решение № 936-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК за регистрация на партии, коалиции и местни коалиции в ОИК за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

 

Предвид изложеното на основание чл. 87, ал. 1, т. 12 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

 

 1. РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на община в община Видин на 27 октомври 2019 г.;
 2. РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ” за участие в изборите за общински съветници в община Видин на 27 октомври 2019 г.
 3. РЕГИСТРИРА партия „ГЕРБ” за участие в изборите за кмет на кметство в община Видин на 27 октомври 2019 г. в следните населени места на територията на община Видин: с. Антимово, с. Бела Рада, с. Буковец, с. Гомотарци, с. Градец, гр.Дунавци, с. Иново, с.Капитановци, с. Кутово, с. Новоселци, с. Покрайна и с. Сланотрън
 4. Партията да бъде изписвана на бюлетината за гласуване, както следва:

ПП ГЕРБ

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 12.09.2019 в 16:26 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения