Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 1-МИ
Видин, 04.09.2019

ОТНОСНО: Номерация и начин на обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Видин в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 и чл. 87, ал. 2 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Видин

 

РЕШИ:

 

 1. Взетите от Общинска избирателна комисия - Видин решения в изборите за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г. имат единна последователна номерация с арабски цифри, като след съответната арабска цифра се поставя тире и се добавя съкращение “МИ”. Номерацията на решенията започва с № 1.

 

 1. Определя следното място за обявяване на решенията на Общинска избирателна комисия – Видин: информационно табло, поставено пред работното помещение на комисията, находящо се на партерен етаж в сградата на Община Видин, с адрес: гр. Видин, пл. Бдинци № 2.

 

 1. Взетите от Общинска избирателна комисия - Видин решения се публикуват незабавно на интернет страницата на комисията - https://oik0509.cik.bg/

 

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия. 

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Зорница Илиева Димитрашкова

* Публикувано на 04.09.2019 в 18:52 часа

Календар

Решения

 • № 234-МИ / 21.01.2022

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 233-МИ / 24.02.2020

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

 • № 232-МИ / 21.11.2019

  относно: Обявяване за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС (НДСВ, НА, ЗНС, БЗНС и БДС - Р)

всички решения