Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 467-МИ
Видин, 04.11.2015

ОТНОСНО: Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ.

На 04.11.2015 г. в 15,26 часа в ОИК – Видин е постъпило заявление от Огнян Кирилов Ценков, избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015 г. с вх. № 431 от 04.11.2015 г. Със заявлението Огнян Кирилов Ценков декларира  отказване от встъпване в правомощията на общински съветник от листата на ПП ГЕРБ поради факта, че е избран за кмет на община Видин на проведения втори тур на изборите за кмет на община Видин на 01.11.2015г.

ОИК – Видин разгледа полученото заявление и установи следното:

Съгласно Решение № 383-МИ от 27.10.2015 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, ПП ГЕРБ получава девет броя общински съветници след проведените избори за общински съветници и кметове в община Видин на 25.10.2015 г.

Огнян Кирилов Ценков е избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ на първо място в листата на кандидатите за общински съветници от ПП ГЕРБ. С Решение № 456-МИ от 02.11.2015г. на ОИК – Видин Огнян Кирилов Ценков е избран за кмет на община Видин на проведения втори тур за избор на кмет на община Видин на 01.11.2015г.

От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници според получени преференции на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 25.10.2015 г., десетият класиран кандидат от листата на ПП ГЕРБ е Албена Николова Георгиева.

Със заявление с  вх. № 432 от 04.11.2015г. в 15,26 ч. на ОИК – Видин, Албена Николова Георгиева е заявила отказ от встъпване в правомощия на общински съветник. От получената справка от „Информационно обслужване” АД за класирането на кандидатите за общински съветници според получени преференции на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 25.10.2015 г., единадесетият класиран кандидат от листата на ПП ГЕРБ е Емилиян Илиев Енчев.

Предвид горното и на основание чл.87, ал.1 т.24 ОИК – Видин

Р Е Ш И:

 Обявява за избран за общински съветник е Емилиян Илиев Енчев като следващ кандидат в листата за общински съветници на ПП ГЕРБ.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.         

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 04.11.2015 в 16:02 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения