№ 518 - МИ / 28.05.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

№ 517-МИ / 13.03.2018

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

№ 516-МИ / 12.09.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

№ 515-МИ / 25.04.2017

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ.

№ 476-МИ / 10.06.2016

ОТНОСНО : Предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на с. Капитановци, Община Видин, Област Видин и уведомяване на Централна избирателна комисия за предсрочно прекратените пълномощия.

№ 475-МИ / 14.05.2016

ОТНОСНО : Определяне на членове на ОИК – Видин за отваряне на запечатано помещение в община Видин, в което се съхраняват изборни книжа и материали от проведените избори за общински съветници, кмет на община и кмет на кметство и национален референдум на 25 октомври 2015 г. и втори тур на изборите за кмет на община и кмет на кметство на 01 ноември 2015 г.

№ 474-МИ / 23.11.2015

ОТНОСНО : Процесуално представителство по адм. дело № 505/2015 г. по описа на Административен съд - Видин

№ 473-МИ / 20.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ

№ 472-МИ / 18.11.2015

ОТНОСНО : Образувано адм. дело № 468/2015 г. по описа на Административен съд - Видин

№ 471-МИ / 13.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ.

№ 470-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Изпратена по компетентност жалба.

№ 469-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Изпратена по компетентност жалба.

№ 468-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : предаване на избирателните списъци на ТЗ на ГД „ГРАО“

№ 467-МИ / 04.11.2015

ОТНОСНО : Обявяване за избран за общински съветник от листата на кандидати за общински съветници на ПП ГЕРБ.

№ 466 - МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : Приключване на работата в ИП към ОИК - Видин

№ 465-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран за кмет на кметство Сланотрън на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 464-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран за кмет на кметство Рупци на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 463-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран за кмет на кметство Покрайна на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 462-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран за кмет на кметство Новоселци на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

№ 461-МИ / 02.11.2015

ОТНОСНО : обявяване на избран за кмет на кметство Майор Узуново на втори тур в изборите за общински съветници и кметове на 01 ноември 2015 г.

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения