Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 402 - МИ
Видин, 29.10.2015

ОТНОСНО: Регистриране на застъпници от местна коалиция „Надежда”

В ОИК – Видин е постъпило е Заявление с рег. № 302/28.10.2015г. от регистъра на застъпниците на ОИК - Видин от Лора Любенова Тодорова, преупълномощен представител на местна коалиция „Надежда” за регистрация на застъпници на кандидатска листа за изборите за общински съветници и кметове на 01 Ноември 2015г.

Предложението за застъпници е подадено с всички изискуеми съпътстващи документи, както следва:

- Заявление по приложение № 68 – МИ от изборните книжа;

- Списък по образец  на 8 бр. застъпници на кандидатската листа на хартиен носител;

- Пълномощно от Генади Петков Велков – упълномощен представител на коалицията, преупълномощаващ Лора Любенова Тодорова.

 

ОИК – Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 87, ал. 1, т. 18, чл. 117 - 122 от ИК и Решение №2113-МИ от 11.09.2015г. на ЦИК, ОИК - Видин

РЕШИ:

Регистрира 8 застъпници на кандидатската листа за общински съветници на местна коалиция „Надежда”, както следвa:

1

Юлиян Любенов Траянов

2

Величко Борисов Кръстев

3

Параскева Борисова Маринова

4

Ромил Флоров Динов

5

Людмил Виолинов Петров

6

Любомира Красимирова Минкова

7

Стефка Ненкова Петрова

8

Каравел Йосифов Георгиев

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Копие от решението да се предостави на “Информационно обслужване” АД за издаване на удостоверения на застъпниците.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения