Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 401- МИ
Видин, 29.10.2015

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 397-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК - Видин

На основание чл.87, ал.1, т. 1 и т.20 от ИК, ОИК - Видин      

Р Е Ш И:

ИЗМЕНЯ решение № 397-МИ от 28.10.2015 г.  на ОИК – Видин както следва:

За населените места на територията на община Видин:

В частта по т. 9 вместо отговорник Цеца Бонева да се чете Габриела Лилкова.

За град Видин:

В частта по т. 4 вместо отговорник Цеца Бонева да се чете Габриела Лилкова.

В останалата част решение № 397-МИ от 28.10.2015 г. на ОИК – Видин остава в сила.

 

Препис от решението да бъде изпратено на кмета на Община Видин за информация.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:50 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения