Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 398 - МИ
Видин, 29.10.2015

ОТНОСНО: Промяна в състави на СИК

В ОИК - Видин е постъпило предложение за извършване на промяна в състава на СИК на територията на Община Видин, подадено Лора Тодорова - упълномощен представител на КП „Реформаторски блок”, с вх.                          № 306 от 29.10.2015 г. по описа на ОИК - Видин. Към предложението са приложени:

 • Заявление за освобождаване от задълженията в СИК - 1 брой,
 • Пълномощно от Генади Петков Велков за Лора Любенова Тодорова,
 • Удостоверение /Приложение №19-МИ/, издадено от ОИК – Видин – 1 бр.

                ОИК - Видин разгледа постъпилото предложение и прецени, че са изпълнени изискванията на ИК и на Решение № 144 - МИ/НР от 29.09.2015 г. на ОИК - Видин,  поради което и на основание чл. 87 ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс, ОИК - Видин

РЕШИ:

ДОПУСКА да се извърши замяна в състава на СИК № 050900070 – гр.Видин, общ.Видин, както следва:

ОСВОБОЖДАВА Николай Михайлов Николов като член на СИК № 050900070 – гр.Видин, общ. Видин и АНУЛИРА издаденото му Удостоверение № 622/29.09.2015г.

НАЗНАЧАВА на негово място Калин Богоев Славейков като член на СИК № 050900070 – гр.Видин, общ.Видин.

На новоназначения член да се издаде Удостоверение със същия номер и буква "А".

              

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 29.10.2015 в 17:48 часа

Календар

Решения

 • № 518 - МИ / 28.05.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

 • № 517-МИ / 13.03.2018

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

 • № 516-МИ / 12.09.2017

  относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения