Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 388 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Постъпил сигнал от Росица Любенова Кирова – представляваща Местна коалиция „Единни за промяна”

В ОИК - Видин на 26.10.2015 г. в 12:52 ч. е постъпил сигнал от Росица Любенова Кирова  – представляваща Местна коалиция „Единни за промяна” , с вх. № 292 от 26.10.2015 г. на ОИК - Видин.

В сигнала се твърди, че на 26.10.2015г. в 8,30 часа сутринта, се забелязва необосновано струпване на служители на община Видин на мястото, където се съхраняват чувалите с изборните книжа и материали от проведените местни избори.

Твърди се съмнение, че може да се повлияе на основните доказателства, въз основа, на които са определени резултатите от изборите и при евентуален съдебен спор, да се манипулира вота на избирателя в полза на един или друг кандидат.

Моли се ОИК Видин да извърши незабавно проверка по случая, като вземе спешни мерки за обезпечаване на нормалното съхранение на изборните книжа, за да бъде отчетен правилно вота на избирателя в изборния процес.

Към момента на подаване на жалбата, членовете на ОИК – Видин се намират в залата, където все още приемат секционните протоколи и изборния процес не е приключил. Пред помещението, където се намират чувалите с предадените изборни книжа, се намира комисията по чл. 445 ал.7 от ИК, определена със заповед на кмета на община Видин за приемане на изборните книжа и материалите, която работи.

Под контрола на председателя на същата комисия, служителите, посочени в заповедта,  събират екземплярите от протоколите, предназначени за общинската администрация и останалите книжа и материали  от изборите. Обслужващ персонал разчиства изхвърлени боклуци, които не представляват изборни книжа и материали. Не е имало предпоставки да се извърши манипулация на изборния процес, тъй като обслужващият персонал няма достъп до изборните книжа и материали и няма достъп до помещението, където същите ще се съхраняват.

Не се установи нерегламентиран достъп до предадените изборни книжа и материали.

Членовете на ОИК-Видин указаха на председателя на комисията да вземе мерки за недопускане на досег на външни лица, извън членовете на комисията с предадените изборни книжа.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК  - Видин

 

РЕШИ:

 

ОСТАВЯ без уважение сигнал от Росица Любенова Кирова  – представляваща Местна коалиция „Единни за промяна”, с вх. № 292 от 26.10.2015 г. на ОИК – Видин, за извършено нарушение при предаването на изборните книжа, като основателен.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:26 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения