Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 385 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Росен Живков Иванов - упълномощен представител на Валери Симеонов Симеонов – председател на ПП НФСБ

В ОИК - Видин на 26.10.2015 г. в 17:00 ч. е постъпила жалба от Росен Живков Иванов  - упълномощен представител на Валери Симеонов Симеонов – председател на ПП НФСБ., с вх. № 299 от 26.10.2015 г. на ОИК - Видин.

В жалбата се твърди, че при преброяване на бюлетините от гласуването след 19,30 часа жалбоподателя е получил сигнали в СИК в община Видин за съществени нарушения на разпоредбите на чл.431 от ИК , а именно:

- възпрепятстване работата на СИК чрез влизане в изборните помещения на лица, представящи се за членове на ОИК Видин и опит за изземване на функциите на СИК при броенето на бюлетините и определянето на тяхната действителност. Такъв е случая в СИК 64 в гр. Видин като сигнала е подаден от Васил Филипов – секретар  на НФСБ за община Видин.

- при обработването на сканираните копия от протоколите на СИК в община Види, за отчитане на резултатите от изборите са установе съществени пропуски в голяма част от сканираните протоколи и допуснати сборни или фактически грешки, опорочаващи крайния резултат от гласуването.

Жалбоподателя смята, че предоставените протоколи в ОИК от СИК са с неверни данни, поради което настояват ОИК да се разпореди за извършването на повторно ръчно преброяване на всички бюлетини от всички СИК в община Видин.

ОИК-Видин разгледа постъпилата жалба и счита, че по същество представлява жалба срещу установения, изборен резултат, която следва да се разгледа от Административен съд – Видин по реда на чл.459 от ИК, след обявяване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК  - Видин,

 РЕШИ:

ОСТАВЯ без разглеждане, поради липса на компетентност, жалба с вх. № 299/26.10.2015г. от Росен Живков Иванов  - упълномощен представител на Валери Симеонов Симеонов – председател на ПП НФСБ.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:24 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения