Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 384 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Постъпила жалба от Жоро Борисов Василев - кандидат за общински съветник

В ОИК - Видин на 27.10.2015 г. в 12:17 ч. е Постъпила жалба от Жоро Борисов Василев  - кандидат за общински съветник, с вх. № 300 от 27.10.2015 г. на ОИК - Видин.

В жалбата се твърди, че резултатите от публикуваните окончателни протоколи на СИК по никакъв начин не съответстват на данните, отразени в ксерокопята на протоколите на СИК-овете, предоставени веднага след установяване на резултатите от проведеното гласуване в съответния СИК на нашите представители и застъпници. Твърди се още, че не само има съществени разминавания в броя на преброените за нашата листа гласове, но има и съществено разминаване в броя на отразените преференции за кандидатите.

Жалбоподателя смята, че разминаванията в данните са значителни, обявените резултати не съответстват на действителната воля на избирателите, което води до опорочаване на изборните резултати и се настоява да се извърши повторно ръчно преброяване на бюлетините от ОИК-Видин.

ОИК-Видин разгледа постъпилата жалба и счита, че по същество представлява жалба срещу установения, изборен резултат, която следва да се разгледа от Административен съд – Видин по реда на чл.459 от ИК, след обявяване на решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите.

Предвид горното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от ИК, ОИК  - Видин,

 РЕШИ:

ОСТАВЯ без разглеждане, поради липса на компетентност, жалба с вх. № 300/27.10.2015г. от Жоро Борисов Василев  - кандидат за общински съветник.

 

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в три дневен срок пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 18:23 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения