Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 357 - МИ
Видин, 27.10.2015

ОТНОСНО: Теглене на жребии за определяне на реда на подреждане в списък „А” на кандидатите в листата на ПП EНП за общински съветници, получили еднакъв брой преференции

На 27.10.2015 г. в 11.50 часа в ОИК – Видин се проведе жребии за определяне на реда на подреждане в списък „А” на кандидатите в листата на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за общински съветници, получили еднакъв брой преференции на проведените на 25.10.2015 г. избори за общински съветници и кметове в община Видин.

Кандидатите за общински съветници от листата на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ, получили по еднакъв брой преференции – 215 бр. са Борислав Крумов Василев и Юлиян Любомиров Василев.

Жребият се проведе в присъствието на кандатите Борислав Крумов Василев и Юлиян Любомиров Василев

 

След проведения жребий и на основание чл. 87, ал. 1 и чл. 454, ал. 4 от Изборния кодекс,  ОИК-Видин

РЕШИ:

 

ОПРЕДЕЛЯ следния  ред на подреждане в списък „А” на кандидатите в листата на ПП ЕДИННА НАРОДНА ПАРТИЯ за общински съветници, получили еднакъв брой преференции:

Борислав Крумов Василев – 215 преференции

Юлиян Любомиров Василев – 215 преференции

               

Екземпляр от решението да изпрати на „Информацонно обслужване” АД за изготвяне на протокол с окончателните резултати.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Павел Пламенов Петков

Секретар: Габриела Малинова Лилкова

* Публикувано на 27.10.2015 в 12:29 часа

Календар

Решения

  • № 518 - МИ / 28.05.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ”

  • № 517-МИ / 13.03.2018

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на Коалиция „ЕДИННИ ЗА ПРОМЯНА”.

  • № 516-МИ / 12.09.2017

    относно: Предсрочно прекратяване на пълномощията на общински съветник и обявяване за избран на следващия в листата на ПП ГЕРБ.

всички решения