09.11.2023

Съобщение

09.11.2023

Съобщение

05.11.2023

избирателна активност към 11:00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 04.11.2023 г. Гласували - 05.11.2023г.
11:00 ч.
брой %
Видин VID Видин 52 474 5603 10.68
05.11.2023

ВАЖНО ЗА СИК!!!!!!

УКАЗВА на СИК на територията на Община Видин, че съгласно  Методическите указания на ЦИК /стр.22 и Приложение на стр.52 за СИК с хартиени бюлетини и машинно гласуване, и на стр.19 и Приложение на стр.38 за СИК с хартиени бюлетини/ само СИК е компетентна да установи кой глас е действителен или не, като присъстващите лица не могат да се намесват в работата на СИК при установяване на резултата от гласуването. При спор относно действителността или недействителността на някой глас, СИК приема писмено решение с поименно гласуване, като случаят се описва в Протокол. Протоколът се прилага към протокола на СИК като на гърба на хартиената бюлетина се отбелязва номерът на решението, основанието за недействителност и се подписва от председател и секретар. В б.“б“ от Протокола на СИК се описва дали е имало спорове по действителността на гласовете и какви решения са взети по тях.

УКАЗВА, че недействителни са бюлетините, които са указани в посочените по-горе Приложения

Съгласно Писмо №МИ-151111/29.10.2023г. на ЦИК, когато избирател при гласуване е поставил бюлетините една върху друга и след като отбележи своя глас върху долната бюлетина се  забелязва отпечатък или следа, гласът в тази бюлетина е действителен. При отпечатък, следа или зацапване получено от мастилото на печатите или химикала с който е отбелязан вота, гласът е действителен.

05.11.2023

ВАЖНО!!!!!

05.11.2023

избирателна активност към 16:00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 04.11.2023 г. Гласували - 05.11.2023г.
11:00 ч. 16:00 ч.
брой % брой %
Видин VID Видин 52 474 5603 10.68 12866 24.52
05.11.2023

избирателна активност към 20:00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 04.11.2023 г. Гласували - 05.11.2023г.
11:00 ч. 16:00 ч. 20:00 ч.
брой % брой % брой % приключили
Видин VID Видин 52 474 5603 10.68 12866 24.52 16875 32.16 130
29.10.2023

ВАЖНО!!!!

22.10.2023

ВАЖНО!!!

ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПСИК Е ОСИГУРЕН ТРАНСПОРТ ЗА 29.10.2023Г./НЕДЕЛЯ/

МЯСТО И ЧАС НА ТРЪГВАНЕ 06:00 ЧАСА ОТ ПАРКИНГА НА ОБЩИНА ВИДИН

22.10.2023

ВАЖНО!!!

ОИК ВИДИН ОРГАНИЗИРА ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ НА 27.10.2023Г./ПЕТЪК/  ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ ДО МОМЕНТА. 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 17:30 ЧАСА В РИТУАЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА ВИДИН.

21.09.2023

РЕГИСТРАЦИЯ НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ, ОТ ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

При подаване на Предложението  за регистрация на кандидатски листи, от политически партии и коалиции, местни коалиции и инициативни комитети, следва да се представят данните на кандидатите и на електронен носител /флаш памет/, в структуриран вид  във формат EXCEL /съдържащ четири отделни страници за всеки вид избор/ ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

05.11.2023

ВАЖНО!!!

03.11.2023

ВАЖНО!!!

ОИК ВИДИН ОРГАНИЗИРА ПОСЛЕДНО ОБУЧЕНИЕ НА  03.11.2023Г./ПЕТЪК/  ЗА ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СИК, КОИТО НЕ СА УСПЕЛИ ДА ПРИСЪСТВАТ ДО МОМЕНТА. 

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОТ 17:30 ЧАСА В  ОБЩИНА ВИДИН, ЕТАЖ 5

01.11.2023

Съобщение

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-1191/31.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Видин, област Видин, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящия II тур  за кметове в община Видин, на 05.11.2023 г., както следва:

29.10.2023

ВАЖНО!!!

29.10.2023

Съобщение

Област   Община Избиратели (по списък) 28.10.2023 г.  
20:00 ч.
брой % приключили
Видин VID Видин 52 470 20483 39.04 130
29.10.2023

Избирателна активност към 16:00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 28.10.2023 г.  
16:00 ч.
брой %
Видин VID Видин 52 470 16190 30.86
29.10.2023

избирателна активност към 11:00 часа

Област   Община Избиратели (по списък) 28.10.2023 г. Гласували - 29.10.2023г.
11:00 ч.
брой %
Видин VID Видин 52 470 7576 14.44
29.10.2023

ВАЖНО ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕТО!!!

От 20:00 часа на 29.10.2023г. до 08:00часа на 30.10.2023г. на телефон 029492001 и телефон 029492002 ще работи за Вас кол център за задаване на въпроси във връзка за видео наблюдението.

28.10.2023

Съобщение на ЦИК

В изпълнение на Решение № 2819-МИ от 28.10.2023 г. на Централната избирателна комисия и обстоятелството, че във всички избирателни секции ще се гласува само с хартиени бюлетини, Ви уведомяваме следното:

Секционните избирателни комисии в избирателните секции, в които беше предвидено машинно гласуване, попълват протоколи –Приложение № 101-МИ-хм и Приложение № 103-МИ-хм, със следните указания:

- не се попълва частта „ПРЕБРОЯВАНЕ НА ГЛАСОВЕТЕ ОТ БЮЛЕТИНИТЕ ОТ МАШИННО ГЛАСУВАНЕ“ – точки от 11 до 15 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно точки от 10 до 13 за Приложение № 103-МИ-хм;

- контрола № 2 и в двете приложения да се чете „Числото по т. 3 трябва да е равно на числото по т. 5“;

- контроли № 7, 8 и 9 за Приложение № 101-МИ-хм, съответно контроли № 6 и 7 за Приложение № 103-МИ-хм не се прилагат.

Методическите указания на Централната избирателна комисия по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. в предизборния ден и до закриване на изборния ден при гласуване с хартиени бюлетини и със специализирани устройства за машинно гласуване, приети с Решение № 2655-МИ от 12 октомври 2023 г., се изпълняват само в частите относно гласуването с хартиени бюлетини.

24.10.2023

Съобщение

14.10.2023

Дистанционни обучения на членовете на СИК в община Видин за работа с машина за гласуване

ДАТА И ЧАС НА ПРОВЕЖДАНЕ

ЛИНК КЪМ ОБУЧЕНИЕТО

 

1.

16 октомври 2023 г. (понеделник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

КЛИКНИ ТУК ЗА ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО

Meeting ID: 319 764 785 407 

Passcode: KHwBrL 

 

2.

17 октомври 2023 г. (вторник)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

КЛИКНИ ТУК ЗА ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО

Meeting ID: 342 492 580 985 

Passcode: LJzx2m 

 

3.

18 октомври 2023 г. (сряда)

от 18:00 до 18:40 ч.

Microsoft Teams meeting

Join on your computer, mobile app or room device

Линк за присъединяване към обучението:

КЛИКНИ ТУК ЗА ВРЪЗКА С ОБУЧЕНИЕТО

Meeting ID: 324 780 537 601 

Passcode: YKJAXT 

 

14.10.2023

ОБУЧЕНИЕ СИК

Обучението на членовете на секционните избирателни комисии и подвижни секционни избирателни комисии за провеждане изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. ще се проведе в сградата на Общински Драматичен театър „Владимир Трендафилов“ гр. Видин, с административен адрес: гр. Видин, ул. ”Градинска” № 12, както следва:

Населено място

Дата и час

За СИК от № 81 до № 100 и всички ПСИК на територията на община Видин

19.10.2023 г.

10,00 ч.

Отговорници:

Даниел Цветанов

Иван Иванов

Анета Цанкова

За СИК от № 1 до № 26

19.10.2023 г.

13,00 ч.

Отговорници:

Даниел Цветанов

Иван Иванов

Анета Цанкова

За СИК от № 27 до № 51

19.10.2023 г.

17,30 ч.

Отговорници:

Бисерка Борисова

Елеонора Петрова

Ирена Николова

За СИК №101 до № 121

20.10.2023 г.

10,00 ч.

Отговорници:

Иван Перчински

Васил Бенов

Светла Йорданова

За СИК от № 52 до № 80

20.10.2023 г.

17,30 ч.

Отговорници:

Пламенка Цветкова

Канета Вълчева

13.10.2023

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29.10.2023 ГОД. И С ЦЕЛ СЪЗДАВАНЕ НА ДОБРА ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДИ И ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗВЕЖДАНЕТО ИМ, ЗВЕНА " БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ" ПРИ ОДМВР-ВИДИН ЩЕ СЪДЕЙСТВАТ

11.10.2023

ПРЕДПЕЧАТЕН ОБРАЗЕЦ НА БЮЛЕТИНИ

На основание т. 7 от Решение № 1979-МИ от 18.08.2023 г. на ЦИК и съгласно полученото разрешение с писмо, с изх. № МИ-15-711/10.10.2023 г. на ЦИК, Общинската избирателна комисия в община Видин, област Видин, публикува одобрените предпечатни образци на бюлетините за предстоящите избори за общински съветници и кметове в община Видин, на 29.10.2023 г., както следва:

11.10.2023

Съобщение

ОИК - Видин обявява секциите на територията на изборен район № 0509 - Видин за гласуване на избиратели с увредено зрение или затруднения в придвижването в сградите с повече от един етаж, в които има разположени секции и на втория етаж, както следва:

За град Видин:

 • Избирателна секция № 050900007 - гр. Видин, ул. ”Горазд” № 23, СУ “Св. св. Кирил и Методий”;
 • Избирателна секция № 050900015 - гр. Видин, филиал „Здравец“ на ДГ „Русалка“, ул. „Отец Паисий“ № 12;
 • Избирателна секция № 050900018 - гр. Видин, детска градина „Русалка, ул. ”Свети Ромил Видински” № 76;
 • Избирателна секция № 050900025 - гр. Видин, ул. “Г. С. Раковски” № 11, сградата на старото училище „Г. С. Раковски”;
 • Избирателна секция № 050900048 - гр. Видин, ул. ”Княз Борис I” № 25, ППМГ „Екзарх Антим І;
 • Избирателна секция № 050900057 - гр. Видин, ул. ”П. Р. Славейков” № 17, СУ “П. Р. Славейков”;
 • Избирателна секция № 050900078 - гр. Видин, ДГ „Синчец“, ж.к. „Крум Бъчваров“, ул. ”Райко Жинзифов” № 26;

За населените места на община Видин:

 • Избирателна секция № 050900088 - с. Градец, ул. ”Първа” № 96, кметството, зала на пенсионерски клуб, ет.1;
 • Избирателна секция № 050900109 - гр. Дунавци, ул. ”Георги Димитров” № 208, търговска сграда; 

Хората, нуждаещи се от помощ за придвижване до избирателните секции в изборния ден, могат да подават заявки на телефони: 094/609 423, 609 416 и на е-mail: [email protected] или на адрес: гр. Видин, Община Видин, пл. „Бдинци” № 2 (до екипа за изборите) В деня на провеждане на изборите заявки се приемат от 6.00 ч. до 19.00 часа.

При подадена заявка, общината осигурява автомобил за транспортиране до избирателната секция.

01.10.2023

Съобщение

Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение, но желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, заявяват желанието си в писмена форма чрез заявление по образец, подписано саморъчно и изпратено по пощата, факс или чрез електронно заявление през интернет страницата на общинската администрация по постоянния адрес или по настоящия адрес, когато е направено искане за вписване в списъка за гласуване по настоящия им адрес до 14 октомври 2023г.

27.09.2023

ЖРЕБИЙ - 16:00часа / 28.09.2023г.

 Жребий за определяне на реда за представяне на партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети в диспутите по регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и БНТ в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г.

18.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес в СРОК ДО 14.10.2023г.

16.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ В ОИК НА КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ

Общинска избирателна комисия - Видин ще приема предложения за регистрация на кандидатски листи от регистрираните в ОИК - Видин партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 19.09.2023 г. до 26.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч.

10.09.2023

СРОК ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ПАРТИИ, КОАЛИЦИИ, МЕСТНИ КОАЛИЦИИ И ИНИЦИАТИВНИ КОМИТЕТИ

Общинска избирателна комисия - Видин  приема  заявления за регистрация на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети за участие в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. всеки календарен ден от 11.09.2023 г. до 18.09.2023 г. (включително) от  9.00 ч. до 17.00 ч .

още съобщения

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031 

Решения

 • № 266-МИ / 21.02.2024

  относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

 • № 265-МИ / 30.01.2024

  относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

 • № 264-МИ / 09.01.2024

  относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения