Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 261-МИ
Видин, 04.12.2023

ОТНОСНО: Процесуалното представителство на ОИК - Видин пред административен съд Видин по административно дело № 250/2023г.

На основание чл.87, ал.1, т.1 от Изборния кодекс Общинска избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

Възлага на членовете на Общинска избирателна комисия - Видин: Даниел Боянов Цветанов, Иван Цветанов Перчински, Пламенка Найденова Цветкова и Иван Видолов Иванов да представляват комисията пред Административен съд - Видин, заедно или поотделно, за осъществяване на процесуално представителство и защита по административно дело № 250/2023г. по описа на съда.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 04.12.2023 в 16:56 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения