Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 260-МИ
Видин, 29.11.2023

ОТНОСНО: Получено постановление от РП Видин по пр.пр. №038999/2023г.

В ОИК – Видин е получено Постановление за отказ да се образува ДП по пр.пр.№03899/2023г. по описа на РП – Видин ведно с преписката.

От съдържанието на Постановлението се установява фактическата обстановка при преброяването на бюлетините в СИК №050900010, а именно че след започване на преброяването в работата на СИК се е намесил лицето Методи Митов Митов, в качеството си на упълномощен представител на ПП „ГЕРБ“.  Митов се е намесил в работата на СИК, като е започнал да определя коя бюлетина е недействителна, след което е възникнал скандал с членовете на СИК. По искане на член на СИК в помещението на СИК е влязъл екип на охраната и екип на телевизията. Прави се извод, че от страна на Митов не са извършени действия с които да е осъществен състав на престъпление по Глава трета, раздел III от НК.

С оглед гореизложеното и на основание чл.87, ал.1, т.1  Общинска избирателна комисия – Видин

РЕШИ:

Не установява извършено нарушение на разпоредбите на ИК от страна на лицето Методи Митов Митов при преброяването на бюлетините в СИК 050900010 на втори тур на изборите за общински съветници и кметове на 05.11.2023г.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 29.11.2023 в 17:53 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения