Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 259-МИ
Видин, 28.11.2023

ОТНОСНО: Констатиране на несъвместимост по отношение на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

С вх. № 278 от 15.11.2023г., в ОИК – Видин е постъпило писмо от Борислав Владимиров Борисов /наименувано жалба/, в което се посочва че г-жа Лозина Николова, избрана за общински съветник  от листата на коалиция  ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 29 октомври 2023 г. е започнала работа като заместник-кмет на Община Белоградчик, което поражда несъвместимост по смисъла на закона.

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и с писмо с изх. № 50/17.11.2022г. изиска информация от Община Белоградчик. От г-н Боян Минков, Кмет на Община Белоградчик е изпратено писмо с изх. № 7548/27.11.2023г., с което ни уведомява че г-жа Лозина Йорданова Николова, с посочено ЕГН е назначена на длъжност „Заместник - кмет“, считано от 13.11.2023г.

ОИК Видин констатира, че с Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК - Видин г-жа Лозина Йорданова Николова е обявена за избрана за общински съветник в Общински съвет – Видин, и с назначаването и на длъжност „Заместник - кмет“ на Община Белоградчик, считано от 13.11.2023г. по отношение на нея е възникнала несъвместимост по смисъла на чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение седмо от ЗМСМА.

Съгласно Решение № 257-МИ от 22.11.2023 г. на ОИК - Видин следващият по ред класиран кандидат от листата на коалиция  ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ е Албена Йорданова Панова.

ОИК – Видин намира, че е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение седмо от ЗМСМА, като комисията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да прекрати предсрочно пълномощията на избрания общински съветник и да обяви за избран за общински съветник следващия в листата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 4, т. 4, предложение седмо и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Общинска избирателна комисия – Видин.

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник г-жа Лозина Йорданова Николова с ЕГН **********  от листата на коалиция  ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

 

ОБЯВЯВА  Албена Йорданова Панова с ЕГН ********** за избран за общински съветник от листата на коалиция  ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА-ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет – Видин и г-жа Лозина Йорданова Николова.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.                 

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 28.11.2023 в 16:04 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения