Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 258-МИ
Видин, 27.11.2023

ОТНОСНО: Освобождаване на избрани общински съветници от кандидатската листа на местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/ .

С вх. № 281 от 27.11.2023г., в ОИК – Видин е постъпило писмо от Светослав Славчев, председател на ОбС Видин, към което са приложени заявления от Борислава Борисова Найденова  и Десислава Красимирова Тодорова, обявени за избрани за общински съветници  от листата на Местна коалиция  СДС /НДСВ, Новото време/ на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 29 октомври 2023 г. Със заявленията се декларира искане за освобождаване като общински съветник

ОИК – Видин разгледа постъпилите документи и установи следното:

С Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК - Видин Борислава Борисова Найденова  и Десислава Красимирова Тодорова са обявени за избрани за общински съветници в Общински съвет – Видин.

Съгласно Решение № 257-МИ от 22.11.2023 г. на ОИК - Видин следващите по ред кла-сирани кандидати от листата на Местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/ са Димитър Кирилов Димитров и Миглена Климентова Атанасова.

ОИК – Видин намира, че е налице хипотезата на чл. 30, ал. 4, т. 3 от ЗМСМА, като коми-сията ще следва на основание чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА да обяви за избрани за общински съветници следващите в листата.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 30, ал. 4, т. 3 и чл. 30, ал. 7 от ЗМСМА, Об-щинска избирателна комисия – Видин

 

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинския съветник Борислава Борисова Найденова  от листата на Местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/.

ПРЕКРАТЯВА предсрочно пълномощията на общинският съветник и Десислава Краси-мирова Тодорова от листата на Местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/.

ОБЯВЯВА  Димитър Кирилов Димитров за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/.

ОБЯВЯВА  Миглена Климентова Атанасова за избран за общински съветник от листата на Местна коалиция СДС /НДСВ, Новото време/.

Препис от решението да се изпрати на председателя на Общински съвет - Видин.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 27.11.2023 в 16:53 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения