Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 257-МИ
Видин, 22.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване на списък „А“ и списък „Б“ от разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати.

Във връзка с Решение №2901-МИ от 16.11.2023г. на ЦИК и на основание чл. 87, ал. 1, чл. 453 и 454 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, Общинска избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

Обявява списък „А“ и списък „Б“ от разпределението на заявените предпочитания (преференции) за отделните кандидати по кандидатски листи на партиите, коалициите и местните коалиции, получили мандати, и подрежда кандидатите, както следва:

 

№ в бюле-тина-та

Наименование на партията, коалицията или местната коалиция

№ в под-режда-нето

Собствено, бащино и фамилно име на кандидата в листата

№ на спи-сък

Брой

предпо-читания

1.

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

1.

Найден Иванов Йонов

А

569

2.

Иванела Цвяткова Илиева

А

108

 

3.

Величко Боянов Кирилов

Б

44

 

4.

Даниела Красимирова Петрова

Б

27

 

5.

Емил Димитров Атанасов

Б

55

 

6.

Северин Георгиев Петров

Б

71

7.

Татяна Красимирова Любенова

Б

41

8.

Валентина Илиева Петрова

Б

12

9.

Илия Цветанов Томов

Б

8

10.

Венцислав Цветков Иванов

Б

5

11.

Деница Цветанова Викторова

Б

5

12.

Даниела Иванова Иванова

Б

6

13.

Станимир Тодоров Боев

 Б

15

14.

Каравел Любенов Енчев

Б 

4

15.

Деян Венков Проданов

Б

4

16.

Иван Николов Иванов

Б

46

17.

Милен Йоцов Митов

Б

9

18.

Росица Димитрова Стойкова

Б

17

19.

Страхил Георгиев Георгиев

Б

10

 

20.

Людмил Мирославов Генадиев

Б

4

21.

Скарлет Добромирова Илиева

Б

1

22.

Петър Красимиров Петров

Б

1

23.

Паска Симова Симова

Б

1

24.

Светломир Петков Иванов

Б

0

25.

Соня Савова Станева

Б

6

26.

Венелин Неофитов Павлов

Б

5

27.

Венелин Романов Венелинов

Б

1

28.

Лидия Димитрова Камарашка

Б

3

29.

Юлия Цветанова Цветкова

Б

1

3.

 

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

1.

Тошко Витанов Тодоров

А

19

2.

Венелин Петров Венелинов

А

9

3.

Венцислав Еленков Димитров

А

4

4.

Николай Паунов Панов

Б

2

5.

Иван Любенов Киминдерски

Б

1

6.

Камелия Еленкова Димитрова

Б

2

4.

ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

1.      

Росен Живков Иванов

А

27

2.      

Петьо Нинков Цеков

А

8

3.      

Огнян Богомилов Милчев

А

3

4.      

Силвия Иванова Жекова

Б

2

5.      

Венелин Спиридонов Иванов

Б

0

6.      

Боян Василев Владимиров

Б

1

7.

ПП ГЕРБ

1.

 Александър Филчев Матеев

А

933

2.

Тихомир Станиславов Станчев

Б

84

3.

Валери Георгиев Димитров

Б

110

4.

Александра Цветанова Рачева

Б

40

5.

Павел Тодоров Тодоров

Б

134

6.

Валери Иванов Василев

Б

55

7.

Християн Ненчов Христов

Б

65

8.

Боянка Велкова Иванова

Б

76

9.

Момчил Викторов Станков

Б

75

10.

Стефан Богомилов Ванчев

Б

81

11.

Румяна Софрониева Петрова

Б

43

12.

Никола Цветанов Лилков

Б

166

13.

Светослав Петров Петков

Б

147

14.

Цветан Иванов Василев

Б

24

15.

Емил Милков Трифонов

Б

44

 

16.

Николай Илиянов Илиев

Б

38

17.

Албена Тодорова Иванова

Б

67

18.

Венцислав Томов Боянов

Б

57

19.

Стефан Илиев Цветков

Б

39

20.

Виктория Славянова Солакова-Иванова

Б

66

21.

Александър Александров Русев

Б

26

22.

Кристина Кръстева Петкова

Б

50

23.

Даниил Асенов Томов

Б

147

24.

Албена Руменова Борисова

Б

87

25.

Ирена Цветанова Иванова

Б

28

26.

Лъчезар Любенов Лазаров

Б

51

27.

Беатрис Монева Михайлова

Б

42

28.

Димитринка Чавдарова Микова

Б

24

29.

Георги Валериев Вълчев

Б

22

30.

Катя Трифонова Димитрова

Б

29

31.

Искрен Андриянов Любомиров

Б

6

32.

Елка Русинова Йорданова

Б

3

33.

Лиридон Суат Сулимани

Б

18

13.

ЗАЕДНО ЗА СИЛНА ОБЩИНА

1.

Огнян Кирилов Ценков

А

287

2.

Николай Кочев Маринов

А

167

3.

Венци Захариев Пасков

Б

39

4.

Калин Васков Каменов

Б

28

5.

Десислава Иванова Венелинова

Б

38

6.

Марин Киров Стоянов

Б

24

7.

Доника Красимирова Каменова

Б

7

8.

Гергана Младенова Генова

Б

36

9.

Павел Огнянов Павлов

Б

9

10.

Аделина Ванкова Костадинова-Найденова

Б

10

11.

Красимир Стефанов Ангелов

Б

13

12.

Емилия Димитрова Стоянова

Б

5

13.

Николай Иванов Найденов

Б

49

14.

Тереза Галинова Любенова

Б

38

15.

Красимир Славчев Попов

Б

15

16.

Веселин Митов Стефановски

Б

7

17.

Георги Велков Ангелов

Б

17

18.

Маргарита Любенова Христова

Б

15

19.

Владимир Лозанов Вълчов

Б

19

20.

Жени Илианова Генчева

Б

17

21.

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

1.

Милен Пламенов Милчев

А

257

2.

Ивайло Милушев Милушев

А

49

3.

Жанета Любомирова Филипова

А

46

4.

Светослав Владимиров Цветанов

Б

28

5.

Маргарита Людмилова Милчева

Б

26

6.

Иван Горанов Предов

Б

13

7.

Малин Велков Ценов

Б

11

8.

Виктория Руменова Нешева-Микова

Б

12

9.

Йоан Пламенов Христов

Б

22

10.

Леонора Мартинова Иванова

Б

18

11.

Цветомир Недков Цеков

Б

37

12.

Тодор Велков Тодоров

Б

7

13.

Галина Миткова Несторова

Б

17

14.

Павел Ваньов Радулов

Б

30

15.

Милена Тодорова Димитрова

Б

9

16.

Малин Миронов Младенов

Б

38

22.

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

1.

Красимира Димитрова Елисеева

А

58

2.

Румен Рашков Димитров

А

16

3.

Илияна Петрова Костадинова

А

10

4.

Цветан Иванов Калеев

А

9

24.

КОАЛИЦИЯ АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ

1.

Ваня Иванова Василева

А

39

2.

Светослав Пламенов Иванов

А

13

3.

Красимир Димитров Тодоров

А

11

4.

Валентин Ивайлов Илиев

А

6

5.

Иван Асенов Василев

Б

4

42.

ВЪЗРАЖДАНЕ

1.

Валери Иванов Сираков

А

488

2.

Стефан Лазаров Стефанов

А

93

3.

Милчо Сотиров Милчев

А

76

4.

Иван Петров Димов

Б

16

5.

Марио Илиев Радев

Б

61

6.

Силвана Иванова Цолова

Б

11

7.

Владимир Иванов Младенов

Б

33

8.

Любка Александрова Георгиева

Б

18

9.

Сергей Дашев Стефанов

Б

33

10.

Стефан Иванов Йонов

Б

64

11.

Филип Михаилов Шаповал

Б

13

12.

Маринела Георгиева Каменова

Б

9

13.

Олга Николаевна Буданова

Б

12

14.

Андриян Сашев Стоянов

Б

4

 

15.

Диян Йорданов Паришков

Б

0

16.

Цветан Славиев Цветков

Б

26

17.

Емануил Петров Кирилов

Б

10

18.

Кирил Валериев Кирилов

Б

11

19.

Десислава Валентинова Мирославова

Б

15

20.

Иван Ангелов Иванов

Б

10

21.

Олег Венциславов Герасимов

Б

3

22.

Ангел Михайлов Ницев

Б

3

23.

Кристиан Венелинов Флавиянов

Б

3

24.

Даниел Стефанов Донов

Б

8

51.

Земеделски съюз Ал. Стамболийски

1.

Орлин Константинов Василев

А

58

2.

Вероника Кирова Цветкова

Б

2

3.

Евстати Йосифов Георгиев

Б

0

4.

Сашо Георгиев Александров

Б

0

59.

ВОЛЯ

1.

Любка Любомирова Паскова-Стоянова

А

23

2.

Владимир Йорданов Цветков

А

13

3.

Йордан Христов Цеков

А

8

4.

Велизар Славчев Костадинов

А

6

5.

Елена Касиянова Аликова

Б

3

6.

Валерия Вълчева Миткова

Б

2

7.

Таня Иванова Тошева

Б

0

8.

Иван Борисов Иванов

Б

2

9.

Чавдар Емилов Георгиев

Б

1

10.

Мончо Василев Петров

Б

1

11.

Борислав Михаилов Александров

Б

0

66.

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

1.

Валери Иванов Василев

А

550

2.

Калин Иванов Виденов

А

162

3.

Велин Велков Младенов

Б

114

4.

Лозина Йорданова Николова

Б

118

5.

Албена Йорданова Панова

Б

11

6.

Димчо Емилов Костадинов

Б

45

7.

Валентина Калчева Йонова

Б

109

8.

Стела Олегова Стойкова

Б

34

9.

Радослав Георгиев Георгиев

Б

111

10.

Людмил Петков Димитров

Б

59

11.

Марин Филчев Маринов

Б

124

12.

Венцислав Емилов Ванчев

Б

12

13.

Иван Мирославов Георгиев

Б

16

14.

Венцислав Ваньов Стоянов

Б

3

15.

Стефан Филаретов Маринов

Б

35

16.

Венцислав Вачков Кръстев

Б

31

17.

Галин Манчов Ванков

Б

27

18.

Илияна Венциславова Симеонова

Б

41

19.

Георги Страхилов Миладинов

Б

9

20.

Иван Бисеров Цолов

Б

33

 

21.

Елеонора Валериева Любомирова

Б

10

22.

Петър Цветанов Петров

Б

18

23.

Александър Калинов Александров

Б

35

24.

Огнян Митков Петров

Б

59

25.

Цветан Кирилов Лозанов

Б

1

26.

Милчо Петров Илиев

Б

37

27.

Нора Йорданова Стоянова

Б

4

28.

Славяна Младенова Николова

Б

7

29.

Красимир Герасимов Станков

Б

45

30.

Оленка Любенова Миланова

Б

12

31.

Красимир Маринов Георгиев

Б

8

32.

Катерина Огнянова Кирилова

Б

1

33.

Цветанка Аспарухова Найденова

Б

6

69.

МК ЗЕМЕДЕЛСКИ НАРОДЕН СЪЮЗ (БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ, ДПС, Българска Социалдемокрация – Евролевица)

1.

Светослав Димчев Скорчев

А

368

2.

Калин Славчев Петров

А

300

3.

Мария Максимова Иванова

А

258

4.

Виолета Недялкова Панайотова

А

252

5.

Тодор Стаменов Вълчев

А

247

6.

Емил Тодоров Лилов

Б

18

7.

Соня Иванова Иванова

Б

90

8.

Георги Иванов Георгиев

Б

12

9.

Цветелина Руменова Колева

Б

132

10.

Габриела Николаева Илиева

Б

33

11.

Албена Тодорова Михайлова

Б

15

12.

Светла Светославова Ангелова

Б

53

13.

Мартин Сергеев Митков

Б

9

14.

Биляна Благоева Тодорова

Б

10

15.

Анатоли Владиславов Владиславов

Б

31

16.

Маргарита Максимова Маврова

Б

44

17.

Росен Янчев Тодоров

Б

2

18.

Десислава Иванова Гайдарска

Б

13

19.

Недко Георгиев Станков

Б

65

20.

Никола Тониев Иванов

Б

3

21.

Валери Петров Деков

Б

2

22.

Виктор Илиев Велинов

Б

8

23.

Валентина Цветанова Димитрова

Б

3

24.

Юлиан Руменов Александров

Б

0

25.

Александър Сашев Николов

Б

0

26.

Николай Михайлов Михайлов

Б

4

27.

Антония Колева Петрова

Б

3

28.

Светлин Иванов Георгиев

Б

8

29.

Борислава Страхилова Борисова

Б

6

30.

Ралица Ангелова Лалова

Б

2

31.

Мартин Мирославов Цветанов

Б

7

32.

Йордан Цветанов Йонов

Б

0

33.

Герго Тошев Гергов

Б

115

70.

СДС(НДСВ, НОВОТО ВРЕМЕ)

1.

Цветан Петров Ценков

А

1272

2.

Борислава Борисова Найденова

А

451

3.

Генади Петков Велков

Б

207

4.

Николай Сашов Николов

Б

138

5.

Светослав Цветанов Славчев

Б

74

6.

Десислава Красимирова Тодорова

Б

201

7.

Пламен Павлов Трифонов

Б

107

8.

Илиян Вълчев Иванов

Б

148

9.

Красимир Асенов Иванов

Б

32

10.

Иван Вълчев Йотов

Б

59

11.

Димитър Кирилов Димитров

Б

72

12.

Миглена Климентова Атанасова

Б

23

13.

Теодор Валентинов Петков

Б

109

14.

Пламен Ангелов Стоянов

Б

65

15.

Мая Емилова Димитрова

Б

99

16.

Янек Григоров Петров

Б

66

17.

Биляна Людмилова Филипова

Б

112

18.

Олег Ваньов Джоканов

Б

60

19.

Ивайло Кънчев Цветанов

Б

81

20.

Александър Петков Миков

Б

69

21.

Людмил Величков Каравелов

Б

255

22.

Кирил Петров Ванков

Б

18

23.

Петър Младенов Томов

Б

13

24.

Христина Колева Христова

Б

10

25.

Юлияна Недкова Славчева

Б

21

26.

Вилхем Флоров Спасов

Б

10

27.

Мирослав Каменов Марков

Б

51

28.

Любомир Прокопиев Бонев

Б

5

29.

Валентин Цветанов Маринов

Б

10

30.

Желязко Георгиев Станков

Б

6

31.

Нора Каменова Маринова

Б

8

32.

Толя Йорданова Иванова

Б

11

33.

Станислав Николов Георгиев

Б

6

71.

МК ЛЕВИЦАТА!(ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, МИР, БЪЛГАРСКИ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ, БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД)

1.

Димитър Чавдаров Велков

А

235

2.

Ваня Младенова Ставрева

А

68

3.

Цветан Жиков Диков

А

43

4.

Борислав Крумов Василев

Б

19

5.

Людмил Димитров Любенов

Б

33

6.

Калоян Стефанов Иванов

Б

13

7.

Владимир Иванов Петров

Б

9

8.

Сашко Цветанов Никифоров

Б

22

9.

Зоя Костадинова Василева

Б

20

10.

Цецка Петрова Хаджигеоргиева

Б

24

11.

Биляна Антонова Илиева

Б

12

12.

Владимир Иванов Николов

Б

5

13.

Роми Гергова Василева

Б

18

14.

Любомир Асенов Георгиев

Б

13

15.

Нина Иванова Нинова

Б

5

16.

Тихомир Стефчов Иванов

Б

14

17.

Людмила Йорданова Чернева

Б

4

18.

Ирина Дионисиева Якова

Б

8

19.

Владимир Цветанов Герасимов

Б

4

20.

Диян Николов Тодоров

Б

4

21.

Светослав Любенов Флоров

Б

3

22.

Маргарита Георгиева Велкова-Захариева

Б

3

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

 

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 22.11.2023 в 16:55 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения