Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 253-МИ
Видин, 07.11.2023

ОТНОСНО: Постъпили сигнали с вх. № 30/05.11.2023г. и № 31/05.11.2023г.

В ОИК Видин са постъпили сигнали  с вх. № 30/05.11.2023г. и № 31/05.11.2023г.  от Александър Матеев – областен координатор на ПП ГЕРБ, в които се твърди, че в с. Иново са допуснати да гласуват лица, които никой в селото не познава.

ОИК Видин не разполага с правомощия да извършва разследване за установяване на твърдените нарушения. Такива правомощия имат органите на Прокуратурата и МВР.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 87, ал. 1, т. 22 от Изборния кодекс, Общинската избирателна комисия - Видин

РЕШИ:

Изпраща сигнали  с вх. № 30/05.11.2023г. и № 31/05.11.2023г. на Районна прокуратура – Видин по компетентност.

Решението е изготвено в три еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в тридневен срок от обявяването му пред Централната избирателна комисия.  

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 07.11.2023 в 16:45 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения