Общинска избирателна комисия Видин


РЕШЕНИЕ
№ 252-МИ
Видин, 07.11.2023

ОТНОСНО: Обявяване за избран общински съветник от кандидатската листа на ПП ГЕРБ

На 07.11.2023 г., с вх. № 268 от 07.11.2023 г., в ОИК – Видин е постъпило заявление - декларация от Александър Филчев Матеев – обявен за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ на изборите за общински съветници и кметове в община Видин на 29 октомври 2023 г. Със заявлението се декларира отказ да участва в класирането като кандидат за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ, отказ от участие от мандата в класирането като кандидат за общински съветник и желание да бъде заличен.

 

ОИК – Видин разгледа постъпилото заявление и установи следното:

 

С Решение № 196-МИ от 30.10.2023 г. на ОИК – Видин, на база получените действителни гласове, видно от справка от „Информационно обслужване” АД за класиране на кандидатите за общински съветници, ПП ГЕРБ получава шест мандата за общински съветници след проведените избори за общински съветници и кметове в община Видин на 29 октомври 2023 г.

 

Александър Филчев Матеев е избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ  - на първо място в листата. Съгласно справка от „Информационно обслужване” АД за класиране на кандидатите за общински съветници,  следващия по ред в класирането кандидат от ПП ГЕРБ е Християн Ненчов Христов.

С оглед направеното волеизявление от Александър Филчев Матеев, ОИК – Видин  следва да обяви за избран Християн Ненчов Христов за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ.

Предвид горното и на основание 87, ал. 1, т. 26 и чл. 453 и 454 от ИК, Общинска избирателна комисия - Видин

 РЕШИ:

Обявява за избран за общински съветник от листата на ПП ГЕРБ – Християн Ненчов Христов.

Решението е изготвено в два еднообразни екземпляра.

Решението подлежи на обжалване в седемдневен срок от обявяването му пред Административен съд - Видин.       

Председател: Даниел Боянов Цветанов

Секретар: Иван Цветанов Перчински

* Публикувано на 07.11.2023 в 16:44 часа

Календар

Решения

  • № 266-МИ / 21.02.2024

    относно: Постъпили от Районен съд Видин, Избирателни списъци от СИК.

  • № 265-МИ / 30.01.2024

    относно: Констатиране и обявяване прекратяване на пълномощията на кмет на кметство и уведомяване на ЦИК за насрочване на нов избор за кмет на кметство.

  • № 264-МИ / 09.01.2024

    относно: Освобождаване на избран общински съветник от кандидатската листа на коалиция БСП ЗА БЪЛГАРИЯ.

всички решения